El passat 4 i 5 d’abril es va realitzar a Barcelona la conferència temàtica del programa HABITAT III de les Nacions Unides, per a la preparació de la propera reunió d’aquest programa que es celebrarà a Quito. FEDENATUR, la xarxa europea de parcs periurbans – on hi està adherit el Consorci- va promoure i participar a una de les taules de debat.

L’objectiu d’aquests conferències temàtiques és la de nodrir de continguts els elements de discussió de la conferència final HABITAT III, que pretén conformar la nova agenda urbana per un futur urbà sostenible. El tema centra de la conferència realitzada a Barcelona han estat els espais públics.

Paral·lelament també es van desenvolupar diferents seminaris a proposta d’entitats, per aportar nous elements de discussió i reflexió. En aquest sentit FEDENATUR, en col·laboració amb World Urban Parcs i FAO, va organitzar un seminari titulat “Grans espais verds, una infraestructura pública clau per a unes ciutats resilients, saludables i sostenibles”. En aquest seminari hi va participar també l’Àrea Metropolitana de Barcelona que va exposar com s’organitza i estructura la seva infraestructura verda (serra de Collserola, rius Llobregat i Besòs, Delta, parcs metropolitans, etc.), un bon referent i exemple a nivell mundial.

D’aquest seminari va sortir una declaració de principis o recomanacions que es voldria fos elevada a l’encontre final d’HABITAT III, per a la seva incorporació:

 

  • La planificació de les ciutats ha de basar-se en les condicions ecològiques i geogràfiques així com en les necessitats socials.
  • La planificació urbana ha d'incloure una adquisició pública important  i/o control de la terra.
  • En el desenvolupament d'una ciutat, la planificació ha de garantir la preservació dels valuosos espais prou grans dels biòtops naturals dins de la ciutat i en la seva perifèria i assegurar-ne la seva interconnexió ecològica
  • Tots els ciutadans han de tenir les mateixes oportunitats per accedir i gaudir de grans parcs urbans i periurbans
  • Les ciutats han de promoure la creació de grans parcs multifuncionals, capaços d'assolir els objectius ecològics, socials i econòmics
  • Les ciutats han de fer front a la competència pel sòl amb la protecció jurídica necessària per garantir la integritat i la sostenibilitat de grans parcs i de la infraestructura verda en general.

El representant de World Urban Parcs Association, Richard Murray, que presideix la secció de Grans Parcs Urbans aprofitant l’assistència a la conferència temàtica d’HABITAT III, va visitar el parc de Collserola el dissabte 2 d’abril, de la mà del seu director gerent.

Posteriorment, una delegació de 17 persones, alcaldes i directors d’àrees metropolitanes de Colòmbia, el dilluns 4 d’abril a la tarda, van visitar el parc de Collserola, cosa que reforça els forts lligams que el nostre projecte té establert amb Colòmbia, especialment amb les ciutats de Bogotá i Medellín.

Aquestes visites tècniques al nostre parc van ser un complement pràctic dels principis que es va discutir al seminari, dons de manera fefaent manifesta que Collserola, espai natural i rural periurbà, constitueix una part important i essencial de la infraestructura verda de la metròpoli barcelonina, productora de serveis ecosistèmics i benestar per als seus ciutadans.

El Programa de les Nacions Unides per als assentaments Humans (ONU HABITAT) és una agència de les Nacions Unides amb seu a Nairobi (Kenia), des de l’any 1976. Té l’objectiu de promoure ciutats i pobles social i ecològicament sostenibles. Des d’octubre de 2010 aquesta agència està presidida per Joan Clos i Matheu (alcalde de Barcelona de 1997 a 2006)

El proper octubre d’enguany està previst celebrar la reunió mundial de l’ONU “HABITAT III” a Quito (Equador) i que traçarà les polítiques sobre assentaments humans per a les dues properes dècades. Les anteriors reunions mundials van ser a Vancouver (Canadà) 1976 (HABITAT I) i a Estambul (Turquia) 1996 (HABITAT II).

 

Visita d’alcaldes i directors d’àrees metropolitanes de Colòmbia al Centre d’Informació del Parc. Font:CPNSC

Més informació:

 

 

CPNCS, 18/04/2016

compartir