Pedalant per la Vall de Sant Feliu

TIPUS: Bicicleta de muntanya
DIFICULTAT: Baixa
TEMPS: 35 min
DISTANCIA: 5,6 km
AMBIT: BICI
INICI: Àrea de lleure de de la Salut
FINAL: Àrea de lleure de de la Salut

Descàrregues

L’itinerari s’inicia a l’àrea de lleure de la Salut, al municipi de Sant Feliu de Llobregat. No s’hi accedeix en transport públic, hi arribarem en bicicleta o en cotxe. Iniciada la ruta, anirem veient el canyissar que ressegueix el torrent i ens acompanya arran de camí. Travessarem el curs de la riera just davant de tres àlbers majestuosos d’uns 25-30 metres d’alçada. Els descobrirem pel color verd clar de les fulles, que destaquen sobre el fons homogeni de la vegetació. A l’hivern sense fulla, els reconeixerem pel color clar de l’escorça. També alguns pins i plàtans destaquen pel seu port i alçada alternant-se en aquest passeig de vora la riera. <

Ben aviat arribarem a una gran clariana i cruïlla de camins, ho sabrem perquè a l’esquerra un petit tram d’escales ens descobreix la font de Can Ferriol. En aquest punt ens queda un quilòmetre més de ruta pel Sol del Pi de la Mitja Hora. El farem entrant per la pista que veurem a la dreta i sortint per la de l’esquerra (EO4). És un tram que té algun pendent a l’inici però alterna amb trams planers. En el descens veurem la masia de Can Ferriol. Més endavant un àlber i un roure, un a cada banda del camí, ens marquen l’enllaç de retorn a la clariana.