-- 30/07/2018

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrothorax) és una espècie exòtica que s’ha estès per tota Europa, va entrar a Catalunya per l’Empordà l’any 2012 i enguany ja ha arribat al Parc Natural de la Serra de Collserola

El problema principal és la depredació sobre les abelles i altres insectes, per la qual cosa té un efecte indirecte sobre la pol·linització de plantes conreades i de flora silvestre que també acaba afectant a la producció de mel, cera i altres productes apícoles. A més de l’afectació sobre la salut pública com a conseqüència de les picades.

Al Parc Natural de Collserola s’ha creat un grup de detecció, seguiment i control de la població de la vespa asiàtica, dins del Parc, que està treballant amb la comissió tècnica de la Generalitat de Catalunya i tots els col·lectius implicats en aquesta problemàtica.

 

En cas de detecció d’un niu s’ha de comunicar al Cos d’Agents Rurals, telèfon 93 561 70 00 o al correu velutinacar@gencat.cat i notificar-ho a l’ajuntament corresponent.

En cas de picada s’ha de trucar al 061

compartir