Ca n'Albareda

Codi a l'inventari del PMC: T125
TIPUS: EDIFICACIÓ TRADICIONAL
MUNICIPI: Sant Feliu de Llobregat

Situada en el Torrent del Duc, al terme de Sant Feliu de Llobregat. Masia datada a mitjan del segle XVI. Conserva el seu aspecte original de planta basilical, amb un pis, golfes i un cos central sobrealçat. La porta és adovellada amb arc de mig punt i les finestres conserven les llindes i brancals de pedra.