-- 07/10/2018

Ja està disponible al web del Parc la Memòria de gestió del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola corresponent a l’exercici 2017

El document explica les accions que s’han portat a terme durant l’any passat per a la gestió d’aquest espai natural protegit. També inclou el pressupost destinat a l’exercici així com el previst per a aquest 2018.

La podeu descarregar al següent enllaç: https://parcnaturalcollserola.cat/pdfs/memories/MEMORIA_GESTIO_2017.pdf

Al web del Parc també estan disponibles les memòries dels exercicis anteriors: https://parcnaturalcollserola.cat/memories-de-gestio

compartir