El passat 20 de febrer és va presentar el llibre “Naturbà. Barcelona Collserola, una relació retrobada”, editat pel Col·legi d’Arquitectes de Barcelona. Recull les 111 propostes que es van presentar al concurs d’idees de “Portes de Collserola” convocat, l’any 2012, per l’Ajuntament de Barcelona amb la participació del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

La publicació recull els cent onze projectes presentats per diversos equips interdisciplinaris (arquitectes, especialistes en enginyeria,  paisatge, medi ambient, sociologia, …), i que proposen maneres molt diferents de relligar natura i ciutat. També incorpora deu reflexions de diferents experts,  entre elles, les del responsable de Projectes i Obres del Consorci. Afegeix també les idees i propostes dels veïns i veïnes dels anomenats “barris de muntanya” dels districtes de les Corts, Sarrià – Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó i Nou Barris, també protagonistes d’aquests espais de contacte entre muntanya i ciutat.

Des del Consorci és valora com a molt important el projecte de “Portes de Collserola” que busca l’ordenació de la zona de contacte Parc-ciutat que en molts casos està desestructurada i degradada i provoca nombrosos i greus problemes de gestió. Aquest és un tema reclamat pel Consorci des de fa més de 15 anys, ja que en aquesta franja de transició entre l’espai urbanitzat i l’espai natural és on es concentren la major part dels problemes del parc. El projecte aborda qüestions clau per a la futura renaturalització de la ciutat i és, en aquest sentit, un recurs útil per a la futura planificació de l’espai, considerada com a inexcusable per totes les veus que es recullen en el llibre.

Abordar les diverses problemàtiques que s’articulen a la franja de contacte entre ciutat i parc és una de les actuacions prioritàries del Consorci. Per aquest motiu els resultats de tot aquest procés han de permetre continuar amb tota la feina desenvolupada fins ara al vessant barceloní.

El llibre i imatge de l’espai de contacte ciutat/parc . Font: CPNSC   

Més informació:

compartir