Continua la participació de les entitats veïnals en aquest projecte que possibilita la suma d’esforços de la població que viu al Parc i dels serveis tècnics del Consorci, fent augmentar l’eficàcia del tractament.

De nou, aquest mes d’octubre s’ha començat a fer el tractament per tal d’eradicar aquesta espècie invasora a Collserola. Com ja havia succeït en anys anteriors, la col·laboració activa de les associacions de veïns i veïnes que participen en el projecte, ha permès difondre i sensibilitzar sobre la problemàtica de les espècies invasores i com a conseqüència, augmentar el nombre d’arbres tractats. Aquest és un exemple clar dels bons resultats que es poden aconseguir quan la ciutadania i els tècnics del parc treballen conjuntament.

Aquest estiu, les diferents associacions, han estat fent la relació dels ailants que hi havia al seu barri, tant dels espais públics, com de les parcel·les privades.

La feina ha implicat “pentinar” la zona, situar els arbres o focus d’arbres existents en un plànol i quan calia, demanar la col·laboració dels propietaris per poder fer el tractament a la seva parcel·la.

Amb tota la informació recollida i els contactes a punt, s’ha fet el tractament fitosanitari als diferents barris. El primer ha estat el de Mas Sauró, després se seguirà pel Rectoret, Les Planes, Sol i Aire i finalment, La Floresta.

Cal destacar que, tot i que el tractament es fa habitualment en moltes zones del Parc, la col·laboració de les associacions fa que per una banda, augmenti el nombre d’arbres detectats i per l’altra, fa possible el tractament dels que es troben en parcel·les privades. Tot plegat augmenta la superfície abastada i per tant, l’eficàcia de la mesura.

Des de l’any 2004 el Parc treballa en l’eradicació de l’ailant, que té una gran capacitat de de colonització.

 

Més informació: 

 

CPNSC, 10/11/2016

compartir