L’existència d’un bon teixit associatiu i el voluntariat faciliten la col·laboració efectiva de la ciutadania en la gestió del Parc Natural. Per tal de concretar-la existeixen diferents programes de foment de la participació i suport al voluntariat, adreçats a persones a títol individual, entitats i empreses.

Si ets una entitat ...

Dins l’àmbit del Parc hi ha un gran conjunt d’entitats, d’àmbit local o més general, amb característiques i motivacions diferents, que centren les seves activitats en temes molts diversos.
Si voleu col·laborar amb el Consorci aportant el vostre coneixement del territori, divulgant els seus valors, participant en la seva conservació o expressant la vostra opinió sobre els diversos temes de la gestió del Parc Natural, hi ha diferents programes que poden emmarcar aquest treball conjunt.

A més, el Consorci us convida a formar part de la Taula d’Entitats Col·laboradores amb el Parc, un espai de coneixement mutu, intercanvi, formació i treball conjunt.

Si ets una empresa ...

Ja fa uns quants anys que algunes empreses i les seves treballadores i els seus treballadors participen en la millora social i ambiental de la comunitat on estan ubicades. El món de l’empresa també pot ser un bon escenari per acostar-se al Parc Natural de Collserola i conèixer i col·laborar en la seva conservació.

Si vens a títol individual ...

Per a les persones que no pertanyen a cap entitat i volen col·laborar en la conservació del Parc Natural, el Consorci proposa diferentes opcions: participar en les activitats de l’Agenda anomenades “Vols col·laborar?” o adreçar-se a una de les entitats i associacions existents al territori del Parc. Totes aquestes iniciatives volen contribuir a promocionar, col·laborar i fomentar l’associacionisme i el voluntariat, així com a difondre les entitats existents.

També pots mirar el Butlletí del voluntariat ambiental a Catalunya on hi trobaràs nombroses crides per a sumar-te a les accions de voluntariat ambiental que es realitzen.