-- 03/10/2018

Del 6 d'octubre al 23 de febrer de 2019

Des de finals d’agost està vigent el Pla tècnic de gestió cinegètica de les Zones de Caça Controlada del Parc Natural de la Serra de Collserola

La Generalitat de Catalunya és l’òrgan competent en matèria de caça i qui redacta anualment el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica. En aquest document s’estableixen les zones i les dates on es podran realitzar les activitats cinegètiques, caça menor i batudes pel control de la població de porcs senglars,  així com les societats de caçadors autoritzades per realitzar l’aprofitament cinegètic d’aquestes zones.

S’iniciarà el 6 d’octubre i serà vigent fins el 23 de febrer de 2018.

Al web del Parc s’ha publicat el calendari detallat amb els dies i les zones afectades per caceres per aquesta temporada així com el document complet del Pla Tècnic de Gestió Cinegètica.

Caça menor (conill, tudó, tords i becada), a zones obertes (fora zona forestal)

  • Període: 11/10/2018 – 14/02/2019 (dijous i dissabtes)
  • Horari: 08:00 – 17:00

Caça major-Batuda (Senglar)

  • Període: 6/10/2018- 23/03/2018 Dissabtes
  • Horari: 08:00 – 15:00

*Excepcionalment es pot canviar un dissabte per un dia entre setmana.

compartir