L’Ajuntament de Barcelona, amb col·laboració amb el Consorci, ha iniciat els treballs de configuració d’un nou itinerari i punt d’accés des del barri de Trinitat Nova al Parc Natural de la Serra de Collserola així com la recuperació paisatgística de la zona amb la implantació de diverses feixes agrícoles.

La millora dels espais de la serra situats al barri de Trinitat Nova, un dels extrems del Parc amb més dificultat d’accés, compten amb un nou impuls gràcies als treballs que està realitzant l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Els objectius d’aquests treballs són, per una banda, enllaçar la Casa del l’Aigua amb el Castell de Torre Baró i, per l’altra, la recuperació de diferents feixes agrícoles amb l’objectiu de millorar la qualitat paisatgística i la diversitat natural d’aquest racó del Parc.

El projecte per enllaçar la Casa de l’Aigua (estació elevadora d’aigua del sistema d’abastament municipal de Barcelona, construït entre 1915 i 1919) amb el Castell de Torre Baró (recentment remodelat i convertit en nou punt d’informació del Parc) es farà mitjançant l’obertura d’un camí estret que unirà els carrers Riudecanyes amb el carrer Aiguablava. Aquest camí constituirà un nou punt d’accés a Collserola que permetrà establir un itinerari entre aquests dos equipaments. La Casa de l’Aigua ha iniciat la seva restauració i constituirà, en breu, un nou atractiu cultural-museístic de la Ciutat.

Paral·lelament a aquests treballs de millorar els accessos, es recuperaran dues feixes agrícoles per a implantar arbres fruiters que, en conjunt, milloraran la imatge i l’estat d’aquest indret, aportant diversitat i qualitat paisatgística i ambiental.

El barri de Trinitat Nova, degut a la seva posició en un extrem del parc de difícil accés i limitat per les infraestructures viàries, ha estat poc identificat com a part de Collserola i per això, fins ara, ha estat menys referent que molts altres indrets del vessant barceloní. Amb aquesta petita actuació es busca fer una gran millora tot endreçant aquesta franja de contacte i transició entre ciutat i parc (entre zona urbana i espai natural) què, per la seva manca de definició, tants problemes genera. L’objectiu final és que els ciutadans d’aquest barris s’apropiïn l’espai, deixant de ser una zona aïllada i poc concorreguda, fet que facilitarà la neutralització d’algunes activitats marginals que s’hi donaven, donat el seu aïllament i dificultat d’accés.

Més informació:

CPNSC, 9 de febrer de 2015

compartir