-- 15/06/2022

Des de finals de gener fins al final de maig, 282 alumnes i 26 docents de 6 centres escolars d’Esplugues de Llobregat han col·laborat en la recollida i classificació de residus a diferents punts del Parc Natural de Collserola.

La iniciativa va sorgir al Consell d’Infants d’Esplugues, on l’alumnat de darrer cicle de primària i 1r d’ESO van demanar que es fes aquesta actuació en favor del clima.

Finalment hi han participat onze grups classe de sis centres escolars: E. Folch i Torres, l’E. Isabel de Villena, l’E. Lola Anglada, l’E. Natzaret, l’E. Prat de la Riba i l’E. UTMAR.

La coordinació de la campanya l’han dut de forma conjunta personal tècnic de l’àrea d’educació i del servei d’Espai Públic i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Esplugues i del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Les zones on s’ha actuat han estat dues: la primera, entre l’avinguda dels Traginers i el mirador dels Xiprers, i la segona, als voltants del pantà de Vallvidrera i àrea de Santa Maria de Vallvidrera.

Entre tots els grups s’han recollit 1.239 kg de deixalles, dels quals, 1.224 kg han estat a l’àrea propera a la zona urbana. Per fraccions, s’han recollit: 187 Kg d’envasos, 60,5 kg de paper i cartró, 95 kg de vidre i 326 kg de resta. De voluminosos s’han recollit 570 kg. Entre les coses trobades hi ha pneumàtics, fustes, runa, palets de plàstic i ferralla.

L’existència de deixalles en el medi natural és una de les problemàtiques recurrents de molts espais naturals, sovint associada a la gran afluència de visites. En aquest cas, a més, s’ha fet palès l’ús inadequat de les zones de contacte entre la ciutat i el territori del Parc Natural, on sovint trobem abocadors il·legals, llocs on viuen persones sense sostre, etc. Aquests residus no només contaminen l’espai natural, sinó que en alguns casos són una font de menjar que pot influir en el comportament de les poblacions de fauna.

Un cop acabada la campanya podem afirmar que la feina feta per tots els grups ha contribuït a millorar les zones del Parc on han actuat i també ha servit per detectar i reflexionar sobre els mals usos del medi natural i possibles solucions a aplicar.

compartir