La companyia Endesa ha eliminat mig quilòmetre de traçat i 5 torres de suport d’una línia elèctrica situada a sota el mirador dels Xiprers, al passeig de les aigües. Donada l’orografia del terreny l’actuació ha necessitat de la intervenció d’un helicòpter.

La companyia Endesa ha eliminat avui 5 torres elèctriques d’una línia de mitja tensió (25 kV) situada sota el mirador dels Xiprers, al passeig de les Aigües. Degut a l’orografia del terreny, aquesta actuació s’ha portat a terme amb l’ajuda d’un helicòpter que ha retirat les torres fins a un punt accessible on es procedirà al seu desmuntatge i eliminació. L’eliminació d’aquest traçat ha comportat la reconfiguració de la xarxa per continuar donat subministrament a la zona de Barcelona i Esplugues de Llobregat.

Amb aquesta actuació, i des de l’any 1993, s’han eliminat més de 38 km de línies elèctriques aèries, de les quals s’ha n’han soterrat 15 km.

Les línies elèctriques tenen un impacte ambiental, tant pel que fa al paisatge com pels riscos que impliquen per a la fauna (col·lisió d’aus) i també pel potencial risc d’incendi en els espais naturals. Per això és necessari millorar el seu encaix i minimitzar l’impacte. Des del Consorci, fa més de 20 anys, es va iniciar un treballde col·laboració amb les companyies distribuïdores per tal d’aconseguir aquests objectius.

Els traçats de les línies elèctriques existents en el moment de creació del Parc de Collserola, l’any 1987, tenia l’origen en un temps en els que desenvolupament de la xarxa elèctrica es realitzava sense tenir en compte l’afectació al territori i l’objectiu bàsic de fer arribar l’energia als llocs de consum. Per aquest motiu, el sistema de distribució existent, en alguns territoris com Collserola, consistia en un entramat de línies de diferents companyies, que en alguns casos eren redundants.

Mitjançant acords amb les companyies distribuïdores, de mica en mica, s’han anat eliminant traçats aeris a favor dels traçats soterrats, tal i com es va fer a Can Calopa l’any 2010 o el 2013 a la zona de Les Planes amb soterrament d’una línia aèria de 25 kV de 1.025 m de longitud. També s’ha treballat per racionalitzar la xarxa eliminant traçats redundants, factor que ha estat afavorit en unificar-se les companyies.

La retirada de línies elèctriques també suposa l’eliminació dels suports, que ha comportat fins a 2015 la supressió de 681 estructures.

A més de treballar per a la racionalització de les línies, les companyies també han realitzat treballs per a minimitzar l’impacte de les mateixes, com la col·locació, l’any 2014, de dispositius de protecció per a l’avifauna, a 2,2 km d’una línia d’alta tensió, per evitar-ne la col·lisió.

Tot plegat permet que a dia d’avui el Parc Natural de la Serra de Collserola gaudeixi d’una situació molt millor i més segura que la que tenia fa 20 anys. Resten travessant el Parc, més de 100 km de línies aèries de mitjana tensió (11 kV, 25kV) i uns 115 km de línies de transport (66 kV, 110 kV, 220 kV i 380 kV). Cal fer esment que s’ha plantejat un projecte de traçat de la línia de Molt Alta Tensió, encara pendent d’aprovar, que té previst travessar el Parc.

 

Retirada de línies elèctriques al Parc Natural
Tensió Fins al 2005 Fins al 2010 Fins al 2015
11 Kv 13.330 m 13.330 m 13.670 m
25 kV 9.213 m 12.002 m 13.677 m
110 kV 9.705 m 10.872 m 10.872 m
TOTAL 32.248 M 36.014 38.219 m
Soterrament de línies
Tensió Fins al 2005 Fins al 2010 Fins al 2015
25 kV 9.050 m 13.987 m 15.012 m
Treballs de desmantellament. Font: CPNSC
Mapa de les línies eliminades al Parc Natural de Collserola des de 1992. Font: CPNSC
compartir