El 30 de juny de 2015 es va dur a terme la sessió ordinària del Consell Consultiu corresponent a l’estiu de 2015.

En el decurs de la sessió, el biòleg del Consorci, Sr. Francesc Llimona, va referir la proposta de delimitació de “Boscos d’Evolució Natural” a Collserola i les aportacions de l’entitat a la fitxa de Zones d’Especial Conservació de la Xarxa Natura 2000 del Parc.

També es van abordar altres qüestions, entre les quals destaquen les aportacions dels membres del Consell al document d’Avanç de Pla Especial i l’elaboració d’un document tècnic adreçat a delimitar l’ús públic al Parc.