-- 06/03/2023

  • 14 entitats conversen amb el Consorci entre d’altres, sobre els resultats dels programes de foment de la participació de l’any 2022, de la gestió dels residus al Parc i de futures actuacions a diversos espais fontinals
  • El 2022, un total de 54 entitats es van implicar en la conservació del Parc Natural a través de programes de participació i voluntariat
  • WWF comparteix l’experiència d’anys de participació en la restauració de zones cremades a Collserola
Participants a la 9a Taula d'Entitats Col·laboradores del Parc natural de la Serra de Collserola

El passat 25 de febrer, 14 entitats i representants del Consorci van celebrar la primera trobada de la Taula d’Entitats del Parc de 2023. El Centre d’Informació del Parc va acollir la sessió, en format híbrid, amb 19 participants, 10 a la sala i 9 en línia. Per part del Consorci, van intervenir el director gerent, en Raimon Roda, i la tècnica referent de participació i voluntariat del Servei d’Ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental, la Glòria Arribas i l’Albert Garcia, l’educador que fa el suport en alguns d’aquests programes d’aquest àmbit de treball.

 

La Taula d’Entitats està formada per totes les entitats que participen en algun dels programes de foment de la participació i suport al voluntariat del Consorci, amb l’objectiu de compartir experiències, crear xarxa i aprofundir en temes d’interès per a la gestió i conservació del Parc Natural.

 

La trobada va començar amb una presentació de la mà de la Glòria Arribas sobre les actuacions desenvolupades al Parc el 2022, amb imatges i dades de resultats dels diferents programes: Col·laborem amb el Parc, projectes de participació en la gestió, campanyes externes, Vols col·laborar, D’excursió amb… Un total de 54 entitats es van implicar el 2022 en la conservació del Parc Natural a través de programes de participació i voluntariat.

 

A continuació, en Miguel Ángel Díez, representant de World Wildlife Foundation (WWF) va presentar l’experiència de l’entitat a Collserola ja des dels seus inicis, amb actuacions de restauració i recuperació de zones cremades a través de la plantació i el manteniment de plançons.

 

El director gerent, en Raimon Roda, va obrir l’espai informatiu d’actualitat Tast de Parc amb l’explicació del projecte de condicionament de 18 espais fontinals del municipi de Barcelona, que forma part del Pla de sostenibilitat turística en destinació Barcelona, i que es podrà dur a terme amb fons procedents dels fons Next Generation de la Unió Europea, durant els anys 2023-2025.

 

A petició d’algunes entitats, va exposar la situació actual de la font de Santa Eulàlia, un espai molt degradat que és de propietat privada i té una difícil gestió de conservació i seguretat.

 

Per donar resposta a una sol·licitud en trobades anteriors, la Glòria Arribas va presentar la gestió de residus que es porta a terme al Parc Natural des del Consorci, amb dades del 2021.

 

Per finalitzar la trobada, es van apuntar les dates de les properes trobades, al juny i al novembre, i els possibles temes a tractar, amb suggeriments sobre la gestió forestal global (incendis, sequera), la relació amb els titulars de propietats privades i la gestió del patrimoni construït (espais fontinals, fites, pedra seca…).

compartir