-- 04/12/2018

Per primera vegada ha estat necessari organitzar un dispositiu de pesca elèctrica al Parc per retirar més d’un miler de carpins (Carassius auratus), que van aparèixer a finals del mes d’agost al pantà de Vallvidrera. L’alliberament d’espècies exòtiques en un espai natural protegit, constitueix un delicte ecològic.
Pantà de Vallvidrera, 4/12/2018. Font: CPNSC

El passat 30 d’agost, es va detectar la presència d’un nombre elevat de carpins (Carassius auratus) al pantà de Vallvidrera. En aquesta ocasió, s’ha constatat que aquest fet correspon a un abocament il·legal de més d’un miler d’individus, que molt probablement procedeixen d’una bassa, i per tant, el trasllat fins al pantà no va ser una operació senzilla.

Des dels serveis tècnics, i desprès de valorar el fort impacte d’aquest abocament sobre l’ecosistema, s’ha iniciat una actuació de retirada que ha requerit l’organització d’un dispositiu especial de pesca elèctrica, tècnica que permet recollir d’una forma ràpida i no cruenta el màxim d’individus vius.

L’actuació s’ha portat a terme per entitats especialitzades, l’Associació Galanthus i l’empresa Sorelló. Galanthus és una entitat que a més del vessant educatiu també treballa en el camp de la recerca i la gestió ambiental, per a la recuperació d’hàbitats i espais alterats per la introducció d’espècies exòtiques que ja ha fet altres actuacions al pantà. L’empresa Sorelló està especialitzada en serveis de consultoria tècnica-científica per a la gestió i conservació d’espècies i ecosistemes aquàtics continentals.

Els peixos es traslladaran al Centre de Camadoca, gestionat per l’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA). En aquest centre es porta a terme, entre d’altres actuacions, la recuperació d’ocells ferits de la família dels Ardeids (bernats, martinets o agrons) per poder-los retornar al medi natural, aquests ocells s’alimenten únicament de peix viu. D’aquesta manera es pot resoldre, en part, la problemàtica de l’abocament il·legal i col·laborar en la recuperació d’espècies amenaçades, tancant així un cicle biològic.

Cal recordar que l’alliberament d’espècies exòtiques en un espai natural protegit, com ho són els carpins i d’altres espècies que a més són invasores, com les tortugues de Florida i similars (Trachemys, Pseudemys y Graptemys) constitueix un delicte ecològic. Les espècies exòtiques són una de les principals causes de pèrdua de biodiverstitat.

La recuperació del pantà de Vallvidrera, iniciada el 1999, tenia un doble objectiu, per una banda, recuperar el patrimoni construït, i per l’altra, la consolidació d’un espai humit, escassos a la serra, potenciant especialment les espècies d’amfibis, un grup faunístic amenaçat a nivell mundial. Actuacions com la desenvolupada busquen retornar l’equilibri ecològic al pantà per tal que acompleixi la seva funció.

compartir

Més informació

Reportatge TV3 (5/12/2018)

Reportatge Betevé (4/12/2018)