-- 05/03/2018

Ja està disponible al web del Parc Natural la nova versió del mapa de camins per on han de transcórrer les activitats que requereixen d’autorització prèvia

L’actualització, publicada al web a finals de febrer, modifica sensiblement la versió anterior. Es produeixen alguns petits canvis, fruit de l’activitat i la demanda de les entitats en relació a determinades pistes. També s’han fet alguns ajustaments en els camins que queden afectats per la nidificació, tenint en compte les últimes dades dels seguiments de fauna realitzats.

En el mapa hi ha un total de 330 km camins disponibles per a les activitats a peu, dels quals 222 km camins són aptes per a les activitats en bicicleta.

Des de finals de 2016 totes les entitats que desenvolupen una activitat que requereixi l’autorització prèvia dels Serveis Tècnics han d’ajustar el recorregut de la seva proposta a aquest mapa de camins autoritzables. Inclou el 47% dels camins existents dins els límits del Parc. Per a la selecció dels camins s’han tingut en compte, entre d’altres, els següents criteris:

  • No incorporar aquells que transcorren per les dues zones de major protecció, dins del Parc Natural: les Reserves Naturals Parcials de la Font Groga, Can Balasc i la Rierada
  • Minimitzar al màxim el nombre de corriols
  • Limitar el pas, durant el període de nidificació, pels trams de camins que quedin afectats.
  • Facilitar connectors urbans per tal de promocionar que les majors concentracions de persones, com són l’inici i el final de les proves, es facin fora del límit del Parc Natural.

El mapa forma part de les diferents accions engegades a finals de 2016 amb l’objectiu d’establir uns nous criteris per a la regulació de les d’activitats fisicoesportives organitzades al Parc Natural de Collserola. L’altre important element de control que es va incorporar va ser la limitació del nombre de participants i del nombre d’activitats anuals de les diferents tipologies: curses a peu, pedalades, caminades i curses d’orientació.

La regulació de les activitats organitzades al Parc té com a objectiu vetllar perquè les propostes que es realitzin generin el mínim d’impacte possible. Així, el desenvolupament amb caràcter col·lectiu (més de 30 participants) organitzat, professional o competitiu d’activitats fisicoesportives, culturals, educatives i/o de lleure requereix d’un tràmit previ de sol·licitud d’autorització. Alhora, l’ús privatiu de l’espai per a filmacions i sessions fotogràfiques també requereix d’una autorització prèvia per part del Consorci. La tramitació s’inicia amb l’enviament d’un formulari als Serveis tècnics (autoritzacions@parccollserola.net) i necessita d’un mínim de 30 dies per a realitzar-se.

compartir