-- 20/12/2021

En compliment de l’acord d’alternança, la presidenta de l’AMB pren el relleu de Núria Marín en aquest càrrec.

L’assemblea, duta a terme el 16 de desembre passat, també ha aprovat, entre d’altres acords, el relleu a les vicepresidències del Consorci que han assumit Núria Marin, presidenta de la Diputació de Barcelona i el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, Antoni Ferran. També s’ha ratificat en el càrrec l’actual vicepresident executiu, Xavier Paz, alcalde de Molins de Rei i s’ha donat compte del nomenament del nou director gerent, Raimon Roda.

L’alternança en la presidència del Consorci es produeix en aplicació de l’article 12 dels estatuts del Consorci, que estableix que (coincidint amb l’inici dels mandats municipals) la persona que ocupi la presidència i les persones que ocupin les vicepresidències seran escollides per l’Assemblea General entre els seus membres designats en representació de la Generalitat, la Diputació o l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de manera que cada càrrec sigui ocupat per un representant de cadascuna d’aquestes tres administracions i que a partir del primer nomenament, que recaurà en un representant dels ens locals consorciats, els següents seran escollits per rotació entre els representants de cadascuna de les tres administracions, per mandats de dos anys.

Igualment, els estatuts estableixen que la persona que ocupi la presidència designarà la persona candidata a ocupar la vicepresidència executiva, que serà nomenada per l’Assemblea General.

En la seva intervenció davant l’Assemblea, Ada Colau ha remarcat la importància de la preservació del Parc Natural de la Serra de Collserola pels seus valors ecològics i com a espai essencial per al lleure i salut de la ciutadania metropolitana, fet que s’ha posat en relleu en els moments més difícils de la pandèmia, en què molts habitants s’han adonat de l’enorme tresor que tenen a tocar de casa. Ha recordat els grans reptes que afronta aquest espai, encoratjant el nou director gerent en aquesta nova etapa marcada pel desenvolupament del nou Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge (PEPNat) i alhora ha demanat als i les membres de l’Assemblea iniciar una reflexió conjunta sobre el futur de l’espai i rubricar un nou compromís compartit amb totes les institucions, entitats i ciutadania per dotar aquest espai natural de tots els recursos necessaris per afrontar el seu futur.

Actualment, i segons els estatuts vigents aprovats l’any 2019, l’Assemblea compta amb 14 membres (1 membre de la Generalitat de Catalunya, 2 membres de la Diputació de Barcelona, 2 membres de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 1 membre de cada ajuntament adherit al Consorci).

Cal destacar també que durant la sessió s’ha aprovat el pressupost del Consorci per a l’exercici 2022 i s’ha presentat el nou mapa guia del Parc Natural de la Serra de Collserola.

compartir