-- 21/03/2018

Durant l’últim trimestre del 2017, el RACC ha portar a terme un estudi de mobilitat al passeig de les Aigües, emmarcat en un conveni de col·laboració signat amb el Consorci. L’objectiu d’aquest estudi ha sigut elaborar una proposta de mesures per millorar la convivència entre tots els usuaris i, al mateix temps, minimitzar l’impacte ambiental de les activitats que es realitzen

L’estudi confirma que la proximitat d’aquest espai a la zona urbana fa que sigui la principal zona d’esbarjo dels barris propers i que la percepció, de la majoria dels veïns, sigui la d’estar en un parc urbà i no en un espai natural d’especial protecció, com és el Parc Natural de Collserola. A més, la gran afluència de visitants produeix una sensació d’aglomeració i conflictes entre usuaris, sobretot els dies festius.

Davant d’aquesta situació, una de les primeres actuacions que s’ha portat a terme és la instal·lació d’una senyalització divulgativa específica per donar a conèixer les normes i els consells per millorar la convivència. En concret, s’han col·locat cinc grans panells i quinze banderoles amb avisos cívics, al llarg de tot el passeig, sota el lema “Al passeig de les Aigües, mou-t’hi bé!”.

També està previst el desmuntatge d’una de les trialeres que desemboca al passeig. Aquesta actuació es farà amb la col·laboració d’un grup de treballadors del RACC, en el marc del Programa d’activitats de responsabilitat social corporativa que el Consorci porta a terme.

METODOLOGIA DE L’ESTUDI

El treball de camp ha consistit en:

  • L’anàlisi de la infraestructura del passeig –punts d’accés, mitjà de transport per arribar-hi, presència de trialeres, estat dels elements de senyalització, presència de brossa…
  • El comptatge d’usuaris diferenciant-los segons tipologies.
  • La realització d’enquestes per conèixer el comportament de mobilitat dels usuaris.

Atenent als objectius de l’estudi es va preparar una enquesta específica que es va poder realitzar a 778 usuaris.

MESURES DE MILLORA

Com a actuacions més destacades, es proposa:

  • Actualitzar les ordenances vigents, aprovades el 2000, incorporant-hi nous continguts en matèria de mobilitat i sostenibilitat al Parc.
  • Reforçar les accions informatives i comunicatives sobre la nova normativa, d’aplicació a tot el territori del Parc, i del manual de bones pràctiques.
  • Incrementar la presència d’agents de l’autoritat que vetllin pel compliment de la normativa.
  • Implantar noves mesures per minimitzar els conflictes detectats entre usuaris i, sobretot, les situacions de risc i inseguretat viària.
  • Arranjar algunes de les zones d’aparcament ja existents, sense ampliar la capacitat actual.
  • Millorar l’accessibilitat en transport públic, augmentant la freqüència de pas, afegint alguna parada en les línies d’autobús existents i ampliant el servei els dies festius.
compartir

Més informació