-- 03/05/2019

El Consell Metropolità ha aprovat provisionalment el PEPNat de Collserola (Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola), i la modificació del PGM (Pla General Metropolità) associada.

Aquest nou planejament urbanístic substituirà, un cop sigui aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya, el Pla Especial encara vigent i aprovat el 1987, acomplint així l’article 8 del Decret de declaració del Parc Natural.

El nou Pla defineix un model basat en dos eixos fonamentals: la preservació de la biodiversitat i la potenciació dels serveis ecosistèmics en el marc d’una gestió dinàmica i adaptativa.

Collserola és un element clau de la infraestructura verda metropolitana, que cal preservar, tant per la riquesa ecològica de la serra com pel benestar i salut que això representa per a la població metropolitana que gaudeix dels beneficis que hi aporten les 8.000 hectàrees d’espai natural.

El Pla aprovat provisionalment s’ha enriquit respecte al document inicial, gràcies al procés participatiu desenvolupat al llarg de 5 mesos i al conjunt d’informes i al·legacions rebudes.

Cronologia de la redacció del PEPNat Collserola - Autor AMB
compartir