-- 01/02/2022

Aquest mes de febrer han de començar les obres de la masia santfeliuenca de Can Ferriol, catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local en el “Catàleg del patrimoni arquitectònic de Sant Feliu de Llobregat”, de valor arquitectònic, històric i ambiental.

La masia de Can Ferriol, al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat i dins del Parc Natural de la serra de Collserola, és una construcció d’estil modern popular del segle XVIII, amb diferents etapes constructives, tant del cos principal com dels diferents edificis complementaris i auxiliars. La manca d’ús i manteniment de la masia han accelerar el procés de degradació.

Està ubicada a la finca del mateix nom, amb una extensió de 86 hectàrees de boscos i camps amb conreus de secà, regadiu i fruiters. És propietat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola n’ha tingut adscrita la gestió i l’ús des de 2012. Des del 2019 la gestió integral de la finca ha estat concedida a l’Associació La Rural de Collserola, guanyadors del procediment obert de concessió administrativa per recuperar-ne l’activitat agrícola, ramadera i forestal i rehabilitar-ne les diferents construccions de la masia.

El projecte de disseny i execució de la rehabilitació integral de la masia de Can Ferriol, així com dels seus volums auxiliars, per a la seva reutilització com habitatge de primera residencia ja està enllestit. L’objectiu és activar-ne el seu ús com a habitatge, espai de suport a l’activitat agrícola, ramadera i forestal, punt d’informació del Parc de Collserola i equipament vinculat a la divulgació ambiental.

Un projecte pilot per la recuperació del patrimoni arquitectònic, paisatgístic i ambiental del Parc Natural de la Serra de Collserola.

compartir