-- 12/03/2020

Des de diumenge 15 de març, l’accés al Parc Natural resta restringit als supòsits que recull el Decret d’Alarma. Atesa aquesta situació excepcional els centres d’atenció al públic (Centre d’Informació del Parc, Can Coll CEA i Espai d’interpretació del pantà de Vallvidrera), els Serveis Tècnics i els Bars-restaurants de les Àrees de lleure,  romandran tancats fins a nou avís. Alhora tant les proves de selecció iniciades com les activitats programades dins l’Agenda del Parc restaran també suspeses (actualitzat 16/03)

Es tracta d’una mesura excepcional que es pren com a prevenció i seguint les directrius donades per les autoritats de Salut Pública per contenir, en la mesura del possible, la propagació de la COVID-19.

La decisió afecta:

Pel que fa als treballadors del Consorci, des de dilluns 16 de març, s’apliquen tot un seguit de noves mesures per disminuir el risc contagi i, en tots els casos que ha estat possible, s’ha habilitat tele-treball. Podeu veure el contingut del comunicat emès en relació a aquestes mesures al següent enllaç.

Aquesta informació s’anirà actualitzant mitjançant els canals oficials en funció de les instruccions que es vagin rebent per part de les autoritats sanitàries.

compartir