-- 08/02/2019

Tanquem l’any 2018 amb un balanç molt positiu de la campanya de prevenció d’incendis, gràcies, en gran part, a la gran quantitat d’aigua caiguda i acumulada als boscos de la serra.

El 2018 ha estat un any excepcional en el terreny hídric, fet que ha permès afrontar la campanya de prevenció activa d’incendis d’enguany, entre el 18 de juny i el 14 de setembre, amb uns boscos sensiblement més preparats per al foc.

El nombre d’incendis registrats a tot l’àmbit metropolità, 74, ha estat molt per sota del dels anys anteriors. Pel que fa a l’àmbit de Collserola, la superfície cremada ha estat de 3,96 ha, repartida en 40 incendis, un nombre semblant al d’anys anteriors, però amb un nombre d’hectàrees cremades molt més baix.

Sector Nombre d’incendis Superfície total (ha) Superfície matoll (ha) Superfície arbrada (ha)
Collserola 40 3,96 3,87 0,09
Garraf 21 10,92 9,60 1,33
Marina 6 4,44 4,21 0,23
Vallès 7 0,57 0,43 0,15
TOTAL AMB 74 19,91 18,11 1,80

Els incendis més importants s’han produït, com ha passat altres anys, al voltant de la revetlla de Sant Joan. Un d’aquests va tenir lloc en una repoblació forestal i va afectar diferents arbres.

Un dels efectes que podem relacionar amb les bones condicions meteorològiques és la disminució dels incendis iniciats a prop dels vials. Aquest tipus de focs es relaciona principalment amb negligències, i no se n’ha detectat un nombre tan important perquè la vegetació dels vorals era més humida i, per tant, menys inflamable. També cal destacar que aquest any pràcticament no s’ha produït cap incendi durant els mesos de tardor, mentre que en els últims anys havíem observat un increment del nombre d’incendis en aquesta època.

Les actuacions de prevenció activa i passiva contra els incendis forestals que es duen a terme durant tot l’any, així com el dispositiu de detecció d’incendis, que permet una localització precoç dels punts d’ignició, són la base perquè, tot i l’alt nombre d’incendis que tenen lloc al Parc, el nombre d’hectàrees cremades hagi estat baix. Si, a més, les condicions dels boscos propicien que el potencial de propagació d’un incendi sigui molt baix, tal com ha passat aquest any, aconseguim arribar a un final de campanya amb uns nombres molt positius.

2018, un any excepcional pel que fa a les pluges

La pluviometria d’aquest 2018 ha estat excepcional. La mitjana de pluja anual, amb les dades dels últims vint anys, és de 525,3 mm i, en el moment de tancar aquest butlletí, a l’Observatori Fabra la xifra de pluja acumulada és gairebé de 1.000 mm, pràcticament el doble.

La distribució d’aquesta pluja, a més, ha estat molt favorable, concentrada en dos períodes: els quatre primers mesos amb força pluja i tres episodis de neu —un fet que ha permès iniciar els mesos d’estiu amb molta aigua acumulada—, i una tardor excepcionalment plujosa.

Aquesta gran quantitat de pluja rebuda és una bona notícia per als ambients naturals de la serra. Tot i això, els episodis de pluja torrencials també han generat alguns problemes, sobretot per les esllavissades i les caigudes d’arbres. Aquests últims episodis han afectat arbres de les zones de riera, com el roure de Can Bell, un arbre inventariat al catàleg d’arbres singulars del Parc que, a causa del descalçament de les arrels, va caure el mes de novembre passat.

compartir