-- 12/10/2020

Un cop aprovat per la Generalitat de Catalunya Pla tècnic de gestió cinegètica de les Zones de Caça Controlada del Parc Natural de Collserola, a partir del 8 d’octubre s’inicia el període de caça que s’allargarà fins a mitjans de febrer

La Generalitat de Catalunya és l’òrgan competent en matèria de caça i qui redacta anualment el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica. En aquest document s’estableixen les zones i les dates on es podran realitzar les activitats cinegètiques, caça menor i batudes pel control de la població de porcs senglars,  així com les societats de caçadors autoritzades per realitzar l’aprofitament cinegètic d’aquestes zones.

S’iniciarà el 8 d’octubre i serà vigent fins el 13 de febrer de 2021.

Al web del Parc s’ha publicat el calendari detallat amb els dies i les zones afectades per caceres per aquesta temporada així com el document complet del Pla Tècnic de Gestió Cinegètica.

AVÍS: Segons la notificació emesa pel Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya en data 4/11/2020 les batudes de senglar, i qualsevol altra actuació de caça col·lectiva a la zona de Collserola, queden temporalment suspeses durant el cap de setmana (de dissabte a diumenge) degut a l’important increment de concentració de persones darrerament en aquesta zona arrel de les mesures de restricció de mobilitat establertes darrerament per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Caça menor (conill, tudó, tords i becada), a zones obertes (fora zona forestal)

  • Període: 8/10/2020 – 11/02/2021 (dijous i dissabtes)
  • Horari: 08:00 – 17:00

Caça major-Batuda (Senglar)

  • Període: 15/10/2020- 13/02/2021 Dissabtes
  • Horari: 08:00 – 15:00

*Excepcionalment es pot canviar un dissabte per un dia entre setmana.

compartir