Equipament del Consorci adscrit al Servei de Medi Natural i ubicat a la finca de Can Balasc. Aquesta finca, de 78,5 ha de superfície i que inclou diverses edificacions, és propietat de l’Ajuntament de Barcelona, està situada dins el terme municipal de la ciutat i adscrita per conveni al Consorci.

És la base per a la realització dels diversos estudis de recerca i seguiment sobre medi natural que es duen a terme al Parc, directament o en conveni amb institucions científiques.