-- 12/02/2022

  • El projecte LIFE CLIMARK promou una gestió forestal específica per mitigar el canvi climàtic i els seus efectes, lligada a la millora dels balanços de carboni i a la conservació de la biodiversitat i dels recursos hídrics.
  • El programa promou l’entrada dels projectes de gestió forestal en els circuits del finançament ambiental mitjançant els anomenats crèdits climàtics
Bosc de Can Montmany, punt on es realitzarà una de les proves pilot

El Parc Natural de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és un dels cinc escenaris escollits de Catalunya per portar a terme una prova pilot de projectes forestals operatius que identifiquen, amb participació de tots els actors implicats, les actuacions de gestió forestal més efectives de cara a la mitigació i adaptació del canvi climàtic per aquell territori concret. A més, posen en valor els beneficis d’aquesta gestió, mitjançant el nou mercat voluntari de crèdits climàtics, que permet a empreses i entitats participar del projecte en el marc de la seva responsabilitat social.

Les intervencions forestals es portaran a terme a cinc finques del Parc:

  • Dues finques de titularitat pública: Can Montmany (EMD Valldoreix i Ajuntament de Sant Cugat), i Can Ferriol (Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat) amb gestió del bosc adscrita al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. En el cas de Can Ferriol, la gestió està cedida a la cooperativa La Rural de Collserola.
  • Tres finques de titularitat privada, als termes municipals de Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès: Can Cussó, Can Ferrer i Bosc Gran de Can Major, les tres amb Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal vigent.

En la proposta de finques s’han tingut present diferents elements. Algunes són punts estratègics de gestió per prevenir els incendis forestals i d’altres són finques amb iniciatives agràries, de pastura o de gestió forestal actives, per garantir la continuïtat de l’actuació. En aquesta primera fase es preveu actuar sobre 40 hectàrees.

Les primeres actuacions es faran al llarg del mes de febrer en 14 hectàrees  de les finques de Can Montmany (10,2 ha) i Can Ferrer (3,8 ha) i consisteixen en les següents tasques específiques:

  • Retirada parcial i selectiva d’arbres i sotabosc per disminuir la biomassa, especialment aquella fàcilment inflamable.
  • Eliminació de competència als arbres més vitals per tal d’accelerar l’adaptació del bosc a condicions de sequera recurrent i millorar-ne la resistència i capacitat de resposta en cas d’incendi.
  • Conservació dels elements clau per a la biodiversitat (arbres grans i amb microhàbitats, fusta morta de grans dimensions, claps de matollar …) i generació de nous elements (soques altes, petites obertures per a l’entrada d’espècies florícoles, …) .

Amb aquesta intervenció, durant els pròxims 15 anys, s’espera una millora del balanç de CO2 del bosc, una optimització del consum d’aigua per part de l’arbrat, al mantenir menys arbres però més grans i vitals, i una millora de la seva capacitat d’acollir biodiversitat. A més a més, en cas d’incendi, s’evitaria l’emissió de més de 7.000 tones de CO2 a l’atmosfera. Aquestes millores s’han quantificat mitjançant una metodologia elaborada al mateix projecte CLIMARK amb la col·laboració de diversos experts d’institucions i centres de recerca de Catalunya.

La Cooperativa Forest4 i  l’empresa Boscat-Fusta, de la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals, executaran aquestes intervencions forestals que aniran acompanyades, a més a més,  d’accions de sensibilització.

Gràcies a la col·laboració de diferents associacions i entitats públiques i privades com l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, l’EMD de Valldoreix, l’associació La Rural de Collserola, les empreses executores, el Consorci del Parc Natural de Collserola i diverses entitats i empreses finançadores, serà possible desenvolupar les intervencions.

PROMACC Collserola - Finques al Parc Natural de Collserola on està previst desenvolupar-hi proves pilot
El projecte LIFE CLIMARK: context i antecedents

En 25 anys, la biomassa forestal a Catalunya ha augmentat un 73% i els boscos són avui un 24% més densos ara que l’any 1990. Com a conseqüència del canvi global, la salut dels boscos ha disminuït, ha augmentat el risc d’incendis i ha afectat la provisió de serveis bàsics com l’aigua, amb una reducció de fins al 30% del cabal dels rius en 25 anys. Alhora, la biodiversitat també s’ha vist afectada per l’expansió del bosc, especialment la aquella que es troba vinculada a matollars i espais oberts.

En aquest escenari, la gestió forestal multifuncional desenvolupada pel projecte LIFE CLIMARK és clau alhora de contribuir en la mitigació del canvi climàtic i sobretot per a l’adaptació dels nostres paisatges a les noves situacions climàtiques. Més enllà de l’obtenció de productes de fusta i suro, gestionar un bosc pot ser necessari per prevenir incendis catastròfics o per augmentar la resistència de les masses forestals a períodes de sequera més llargs i pertorbacions més freqüents.

Amb l’objectiu de promoure una gestió forestal per a l’adaptació i la mitigació del canvi climàtic, l’any 2017 s’inicia el projecte LIFE CLIMARK, coordinat pel Centre de la Propietat Forestal (CPF) i amb participació de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) i tres centres de recerca forestal: el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), la Universitat de Lleida i l’italià CNR-ISAFOM.

La primera fase del projecte ha servit per definir els Projectes forestals per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic (PROMACC), projectes operatius promoguts des del territori, on s’identifiquen actuacions forestals que aporten beneficis en relació a la mitigació o adaptació al canvi climàtic, per a un paisatge concret. També s’ha elaborat una metodologia, consensuada amb experts, per poder quantificar aquests beneficis. El finançament d’aquests PROMACC es vol vehicular mitjançat un mercat voluntari de crèdits climàtics, on entitats i empreses poden finançar les actuacions en el marc de la seva responsabilitat social corporativa. Els crèdits climàtics van més enllà dels habituals crèdits de carboni, ja que inclouen, també, l’impacte de la gestió sobre el balanç d’aigua i la conservació de la  biodiversitat.

Aquesta segona fase consisteix en la posada en marxa de cinc proves pilot que serviran per avaluar cadascuna de les fases d’implantació del futur mercat de crèdits climàtics, de cara a la seva eventual posada en marxa a finals del 2022.

Les intervencions a Collserola i a quatre indrets més, Les Arenes (Vallès Occidental), Conca Segre-Rialb, (la Noguera i l’Alt Urgell), Serra de Miralles-Orpinell (l’Anoia) i Vall de Lord (Solsonès) serviran per avaluar cadascuna de les fases d’implantació del mercat de crèdits climàtics i, així, fer possible la seva eventual posada en marxa a finals d’enguany

El mercat de crèdits climàtics

El mercat de crèdits climàtics és un instrument pioner, en construcció, que permetrà posar al mercat els beneficis que genera la gestió forestal multifuncional, d’una manera certificada amb total transparència i visibilitat. Hi pot participar qualsevol empresa, organització o entitat que vulgui aportar el seu gra de sorra a la lluita contra el canvi climàtic i els seus impactes, tot contribuint a la millora del paisatge i a un territori actiu. La compra de crèdits climàtics genera valor ambiental i social i llocs de feina de qualitat al sector forestal català.

Més informació:

Projecte LIFE CLIMARK

Life Climark


 
Entitats participants al PROMACC Collserola:

Execució:

compartir