-- 16/07/2020

Com en anys anteriors, durant el mes de juliol ha començat la campanya 2020 d’aquest projecte, en què participen diferents associacions veïnals i entitats per al control d’aquesta espècie exòtica invasora.
Massa d’ailant (Ailanthus altissima). Font: CPNSC

El passat 7 de juliol es va fer al Centre d’Informació del Parc la reunió amb representants de diferents associacions veïnals i entitats, tècnics d’ajuntaments i del Consorci per valorar la campanya de l’any anterior i consensuar els continguts de la d’aquest any.

Aquesta col·laboració va començar l’any 2014 i ha continuat fins a l’actualitat. El projecte de participació en l’erradicació de l’ailant funciona per campanyes anuals. A més de les diferents activitats de divulgació sobre el tema, una part important dels esforços es destinen a la detecció, el mapatge i el seguiment dels arbres que hi ha tant a zones publiques o als espais lliures, com a les privades, i a parlar amb els veïns i veïnes perquè accedeixin a què el Consorci faci el tractament fitosanitari en les segones.

En la campanya del 2019 es van detectar 81 focus d’ailants com a fruit de dos Porta a porta fets a Vallvidrera per d’alumnes de dos centres educatius, i sobretot pels mapatges realitzats per les associacions veïnals implicades en el projecte. El mapatge permet detectar nous focus d’ailants i fer el seguiment d’altres ja tractats anteriorment. També és una activitat que facilita la divulgació de la problemàtica entre els veïns i veïnes i dóna peu, si cal, a demanar la seva aprovació perquè es faci el tractament a la seva parcel·la.

Des de l’any 2004 fins al 2019 s’han tractat més 81.819 ailants. Uns 3.075 peus (un 3, 75 % del total) estaven en parcel·les privades o s’han detectat gràcies a la col·laboració de les entitats. L’any 2019 van ser tractats 4.910 arbres, dels quals 275 – un 6 %- es trobaven en finques privades. El cost total del tractament anual va ser de 5.904,39 €, al què caldria afegir el pressupost que van destinar propietaris i ajuntaments a tallar i treure els arbres tractats. Es van tractar arbres de les zones: Tibidabo – Vallvidrera, El Rectoret, Mas Guimbau – Can Castellví, Santa Maria de Vallvidrera – Mas Sauró i Valldoreix.

De cara a aquest any 2020, alguns objectius de la campanya són:

  • Fer divulgació sobre la problemàtica a persones que treballen en empreses de jardineria.
  • Fer porta a porta a algunes zones de Vallvidrera on encara no s’ha fet.
  • Fer el tractament als més de 30 focus que l’any passat es van detectar a La Floresta i van quedar pendents.

L’ailant és una espècie vegetal que està àmpliament distribuïda per tot el Parc. La gran capacitat de rebrotar, l’elevada taxa de creixement i la gran producció de llavors la fan extremadament invasora. Des de l’any 2004, el Consorci està duent a terme el tractament herbicida com a principal mesura de control, així com també l’arrencada puntual de peus petits de llavor. Eliminar-la, però, és molt complicat. Cal fer una feina continuada i intensiva.
L’existència de parcel·les privades dins del Parc complica la total eficàcia del tractament, raó per la qual la implicació de les associacions veïnals i ambientalistes vinculades a les zones habitades del Parc Natural, i el treball conjunt d’aquestes, l’administració i els propietaris privats és imprescindible.

L’ailant és una espècie que creix ràpidament i pràcticament a qualsevol lloc, fet que ha permès la seva ràpida expansió. Font: CPNSC
compartir