-- 09/07/2019

El passat 3 de juliol es va fer al Centre d’Informació del Parc una reunió amb representants de diferents associacions veïnals i entitats, tècnics d’ajuntaments i del Consorci. Va servir per valorar la campanya de l’any passat, i consensuar les diferents activitats a realizar aquest 2019

L’ailant és una espècie vegetal que està àmpliament distribuïda per tot el Parc. La gran capacitat de rebrotar, l’elevada taxa de creixement i la gran producció de llavors la fa extremadament invasora. Des de l’any 2004, el Consorci està duent a terme el tractament herbicida com a principal mesura de control, així com també l’arrencada puntual de peus petits de llavor. Eliminar-la però és molt complicat. Cal fer una feina continuada i intensiva. L’existència de parcel·les privades dins del Parc complica la total eficàcia del tractament, raó per la qual la implicació de les associacions veïnals i ambientalistes vinculades a les zones habitades del Parc Natural, i el treball conjunt d’aquestes, l’administració i els propietaris privats, és imprescindible.

L’any 2014 va començar aquesta col·laboració que ha continuat fins a l’actualitat. El projecte de participació en l’erradicació de l’ailant funciona per campanyes  anuals. A més de les diferents activitats de divulgació sobre el tema, una part important dels esforços es destinen a la detecció, el mapeig i el seguiment dels arbres que hi ha tant a zones públiques com privades, i a parlar amb els veïns i veïnes perquè accedeixin a què el Consorci faci el tractament fitosanitari a les segones.

A la campanya del 2018 un dels aspectes que va prendre més força va ser la realització de diferents Porta a porta, a càrrec d’alumnes de quatre centres educatius.  Aquest tipus d’activitat permet contactar amb els veïns i veïnes in situ, parlar amb ells sobre la problemática, saber si hi ha o no ailants a les diferents finques, i si n’hi ha, demanar la seva aprovació perquè es faci el tractament.

Des de l’any 2004 fins al 2018 s’han tractat 77.483 ailants. L’any 2018 en concret van ser 5.058 arbres, dels quals, 839 – un 16,49%-  es trobaven en finques privades. El cost total del tractament va ser de 8.482 €, al que caldria afegir el pressupost que van destinar propietaris i ajuntaments a tallar i treure els arbres tractats.

De cara a aquest any  2019, alguns objectius de la campanya són:

  • A més de fer divulgació general sobre la problemática amb xerrades, díptics, etc.  editar un pòster per informar sobre un aspecte concret: el mal que ocasionen els ailants ens els murs, terres i altres construccions dels jardins.
  • Fer porta a porta a algunes zones de Vallvidrera que van quedar pendents el 2018 i al Rabassalet.
compartir