Una infraestructura que fragmentava pel nord el Parc Natural, afectant espais de gran valor paisatgístic i ecològic.

El 9 de març passat, la Comissió territorial d’urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona de la Generalitat de Catalunya va aprovar definitivament suprimir del Pla General Metropolità (PGM) la reserva de sòl per a construir la Via Cornisa, una infraestructura que fragmentava el Parc al vessant nord i que afectava espais de gran valor paisatgístic i ecològic, com la Reserva Natural Parcial de La Rierada – Can Balasc. Els terrenys que se suprimeixen de la reserva de sòl per a construir la Via Cornisa passaran a formar part dels espais lliures del parc.

Projectat el 1976, havia de ser una autovia de quatre carrils i quinze quilòmetres que travessava Collserola, afectant els termes municipals de Molins de Rei, Sant Cugat i Cerdanyola. El  PGM feia una reserva de sòl de 138 Ha d’aquests tres municipis per a la seva futura construcció.

Des d’aleshores la mobilitat prevista s’ha reformulat cap a altres vies, algunes de noves, que compleixen una funció similar i Collserola ha estat declarada Parc Natural. Per aquests motius i, a fi de preservar Collserola, els diferents ajuntaments afectats, entitats conservacionistes i el Consorci del Parc Natural de Collserola han estat demanant la supressió d’aquesta reserva de sòl. Així l’any 2012, l’Assemblea General del Consorci va decidir adherir-se a la petició que els tres ajuntaments afectats pel traçat havien aprovat i on demanaven modificar el PGM i desafectar aquesta infraestructura.

Celebrem aquesta decisió que permet preservar la integritat d’aquest espai natural, tant sotmès a fortes pressions.

 

Espais afectats pel vial de Cornisa. Font: CPNSC

 

CPNSC, 14/03/2015

compartir