Els veïns de la Floresta ja han començat la fase de registre dels arbres que hi ha a la zona. Simultàniament també s’ha fet divulgació d’aquesta problemàtica amb una xerrada on s’ha convidat als veïns i veïnes a què col·laborin en la confecció del mapa de distribució dels ailants a les parcel·les privades.

El passat dia 30 de juny, dos tècnics del Consorci del PN del Serra de Collserola i una persona de l’Associació El Mussol, van fer al Casino de la Floresta, una xerrada sobre la problemàtica que representen les espècies al·lòctones invasores al Parc, i en especial, la de l’ailant. Organitzada per la Comissió de Medi Ambient del Consell de Barri, a proposta de l’Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta, estava especialment dirigida a tots els veïns i veïnes de la zona amb l’objectiu d’informar-los sobre aquesta temàtica i d’animar-los a formar part activa del projecte de participació en l’eradicació d’aquesta espècie, que coordina el Consorci.

Un cop feta la divulgació de la problemàtica i del projecte en sí, aquest mes de juliol començarà la fase de detecció i registre dels focus que hi ha a les parcel·les privades i públiques de la zona, i que durarà fins a l’octubre.

Aquesta tasca de mapeig la coordinarà El Mussol, que ha dissenyat i organitzat diferents activitats i recursos per dur-la a terme:

Les diferents eines i materials es poden consultar a: https://www.lafloresta.info/home/documentacio/documents-medi-ambient

A la página de l’Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta també es poden trobar els resums de les sessions realitzades aquesta campanya  2016 i una fotografia per identificar l’ailant.

Moment de la xerrada amb els veïns. Font: CPNSC

Els veïns de Sol i Aire, també s’apunten al projecte

L’Associació i Grup d’Autoprotecció de Sol i Aire aprofitarà la Festa Major, que es celebrarà a finals de juliol, per fer divulgació del projecte i buscar que els veïns i veïnes d’aquest sector també s’hi sumin. De fet, ja s’han fet algunes actuacions. Per una banda, el passat 5 de juny, i en el marc  de la Setmana de la Natura, van estar fent arrencada de diversos exemplars d’espècies exòtiques invasores, a la zona del pantà de Can Borrell, dins les quals també hi havia ailants petits. A més, alguns veïns ja han començat  a fer la detecció i el registre dels focus que hi ha a les parcel·les públiques.

 

El proper mes d’octubre, amb el mapeig acabat, allà on els propietaris privats donin el permís, el Consorci hi farà el tractament herbicida. La tala dels arbres, un cop es morin, anirà a càrrec de cada propietari/a. Hores d’ara s’està concretant la possibilitat que puguin rebre algun tipus d’ajut econòmic per part de l’ajuntament.

Justament perquè la gestió de les espècies al·lòctones invasores és complexa, és indispensable que, a banda de les actuacions que ja fa habitualment el Consorci, també s’impliquin en el tema les persones i les entitats que hi viuen i adoptin un paper actiu en el seu control i eradicació. Aquí en tenim un bon exemple.

A més dels veïns i veïnes d’aquests barris de Sant Cugat, a la campanya del 2016 també hi participen les Associacions de Veïns i Veïnes de Santa Maria de Vallvidrera-Mas Sauró, de Mas Guimbau i Can Castellví, del Sanatori del Rectoret.

 

Més informació:

 

CPNSC, 12/07/2016

compartir