21/03/2018
 • Els diumenges poden arribar a passar més de 5.500 persones pel tram sud del Passeig, entre la plaça Mireia i la carretera de la Rabassada, fet que produeix sensació d’aglomeració i conflictes entre usuaris.
 • Segons els visitants, els aspectes que han de millorar són la vigilància i la relació entre els vianants i els esportistes que practiquen ciclisme de descens.
 • Davant d’aquesta situació, el RACC i el Consorci del Parc Natural de Collserola han presentat la nova senyalització del Passeig de les Aigües per millorar la convivència entre les persones que van a peu, corrent i en bicicleta.

El RACC i el Consorci del Parc de Collserola han realitzat l’Estudi de Convivència entre Usuaris del Passeig de les Aigües, que analitza l’opinió, els hàbits i el perfil de les persones que visiten aquest espai natural.

El Passeig de les Aigües és una de les àrees més visitades del Parc Natural de Collserola i rep més de 2,3 milions de visites l’any, la majoria durant els caps de setmana. Un diumenge habitual passen més de 5.500 persones en poques hores pel tram sud del Passeig, que concentra el 73% de l’afluència, per un 27% el tram nord (els dos trams estan separats per la carretera de la Rabassada). Aquesta elevada afluència provoca conflictes entre usuaris i una alta sensació d’aglomeració.

Els resultats de l’estudi posen de manifest que, si bé el grau de satisfacció dels visitants és elevat, es produeixen conflictes entre les persones que van caminant o corrent i les que practiquen esport en bicicleta. Un dels aspectes pitjor valorats pels usuaris és la convivència entre els vianants i les persones que practiquen ciclisme de descens, una modalitat esportiva que consisteix en baixar la muntanya per camins estrets i amb forta pendent anomenats trialeres, una pràctica esportiva prohibida per les ordenances del Parc. Sovint aquestes bicicletes creuen el Passeig de forma perpendicular o s’hi incorporen a una velocitat elevada, el que pot resultar perillós per als vianants, els corredors i la resta de ciclistes que hi circulen, sobretot en punts on hi ha poca visibilitat. Alhora, aquesta pràctica suposa una degradació de la vegetació i una afectació a la fauna del Parc.

Per donar resposta a aquesta situació, s’ha dissenyat conjuntament una  nova senyalització divulgativa, que té l’objectiu de fomentar bones pràctiques i millorar la convivència entre les persones que van a peu, corrent i en bicicleta. Consta de diversos plafons amb plànols, normes i consells de civisme, que estan situats als accessos principals i en punts estratègics del recorregut.

Tant l’estudi com el pla de senyalització s’han realitzat en el marc del conveni de col·laboració entre les dues entitats per la millora de la mobilitat, la seguretat viària i la reducció de l’impacte ambiental en aquest espai.

 

 RESULTATS DE L’ESTUDI

 1. OPINIÓ DE LES PERSONES QUE VISITEN EL PASSEIG DE LES AIGÜES
 • El grau de satisfacció dels usuaris és elevat i puntuen el Passeig de les Aigües amb un 8,5 sobre 10.
 • No obstant, es produeixen alguns conflictes de convivència. En la majoria dels casos, involucren a una persona que practica esport en bicicleta o ciclisme de descens. Aquestes persones, a diferència de les famílies que passegen en bicicleta, sovint circulen a més velocitat de la màxima permesa (20km/h), el que origina situacions de risc amb els passejants i corredors.
 • Tots els aspectes analitzats han aprovat amb notes superiors al 6 sobre 10. Els visitants han donat les puntuacions més baixes a la vigilància (6,2 punts) i a la convivència entre vianants i ciclistes de descens (6,8).
 • Les puntuacions més altes són per als accessos a peu (8,6 punts sobre 10) i la convivència entre vianants i corredors (8,2).
 • Els usuaris demanen, principalment, que s’apliquin millores relacionades amb la convivència i la senyalització:
  • Fer campanyes (6,9 punts sobre 10)
  • Millorar la senyalització per a ciclistes (6,5)
  • Incrementar el control sobre els comportaments incívics (6,2)
  • Millorar la senyalització per a vianants (6,2)
  • No permetre el ciclisme de descens (6,2).

 

 1. HÀBITS DELS VISITANTS
 • Quines activitats realitzen
  • 2 de cada 3 persones que circulen pel Passeig de les Aigües van a peu (corrent o caminant) i la resta en bicicleta.
  • Més de la meitat dels vianants (51%) hi van amb la família, mentre que els ciclistes (64%) i els corredors (66%) acostumen a anar-hi amb amics. D’altra banda, el 18% dels ciclistes hi va en grups organitzats, el que pot generar conflictes amb altres usuaris.
  • El 71% del total de visitants recorren més de 10 km. En el cas concret dels vianants, més de la meitat (52%) també caminen més de 10 km.

 

 • Quan hi van
  • El Passeig de les Aigües rep prop de 200.000 visites al mes de mitjana, més de 2,3 milions l’any. La primavera és la temporada amb més visites i el mes de maig concentra el 10% de la demanda de tot l’any. A l’estiu, en canvi, hi ha una davallada significativa.
  • Les visites es concentren durant el cap de setmana, sobretot el diumenge, i l’horari punta d’afluència és entre les 12h i les 14h del migdia. Un diumenge habitual passen més de 5.500 persones pel tram sud del Passeig, que és el més visitat, entre la plaça Mireia i la carretera de la Rabassada. Aquest tram concentra el 73% de l’afluència, mentre que el tram nord, entre la Rabassada i el Mirador de Torre Baró, rep el 27% de les visites.
  • Les persones que visiten el Passeig ho fan amb una freqüència elevada: 2 de cada 3 persones hi van una o més vegades a la setmana, i 3 de cada 4 com a mínim un cop al mes.
   • La gran majoria dels ciclistes només hi van els caps de setmana (76%) i ho fan almenys una vegada cada 15 dies (72%).
   • Els corredors són els que visiten el Passeig amb més freqüència: hi van almenys un cop per setmana (70%), principalment dissabte o diumenge (55%) però també destaquen els que hi van indistintament qualsevol dia de la setmana (31%).
   • Les persones que van caminant visiten el Passeig com a mínim una vegada cada 15 dies (64%) i ho fan els caps de setmana (61%).

 • D’on procedeixen
  • El Passeig és utilitzat majoritàriament pels barcelonins, que representen el 79% dels visitants, seguits dels residents de l’Hospitalet (9%) i d’Esplugues (5%).
  • El 62% dels veïns de Barcelona provenen dels tres districtes més propers: Horta Guinardó (26%), Nou Barris (20%) i Sarrià Sant Gervasi (16%).

 

 • Com hi accedeixen
  • Els accessos més utilitzats són la plaça Mireia i el Pla dels Maduixers, ambdós al tram sud. El 15% dels entrevistats afirma que entra al Passeig per “altres” accessos, el que confirma que molts usuaris hi accedeixen per llocs no habilitats.
  • El mitjà de transport per arribar al Passeig varia segons l’activitat que es practiqui. Així, el 92% dels ciclistes hi arriben amb la bicicleta, mentre que el 41% dels corredors i dels vianants hi entren a peu i el 40% en cotxe. L’ús del transport públic per arribar al Passeig de les Aigües és residual (6% del total de visites) principalment per la falta d’oferta de serveis.
  • El 31% dels ciclistes enquestats circulen per camins no permesos, ja que utilitzen el Passeig com a accés per arribar a les trialeres i a camins de menor amplada. Tan sols el 23% dels ciclistes afirma que només circula pel Passeig. La normativa del Parc no permet la circulació de bicicletes per camins de menys de 3 metres d’amplada.

 

RECOMANACIONS DEL RACC I DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA

 •  Normativa
  • Establir normes de regulació del Passeig que han de ser poques però factibles i reforçar la seva difusió amb informadors en els moments de més afluència.
  • Actualitzar l’ordenança del Parc de Collserola, adaptant-la en matèria de mobilitat i sostenibilitat, atès que l’actual és de l’any 2000 i fa referència a ordenances més antigues d’altres administracions.
  • Actualitzar i difondre el Manual de Bones Pràctiques del Passeig de les Aigües.

 

 • Convivència entre usuaris
  • Per reduir els conflictes, en dies i hores de molta afluència es proposa regular l’espai segons el sentit de la marxa dels visitants (circulació per la dreta).
  • Eliminar les trialeres, d’acord amb la normativa del Parc Natural de Collserola.
  • Oferir informació sobre els nivells d’ocupació del Passeig i recomanar la visita fora dels períodes punta per distribuir l’afluència.
  • Implementar la presència de la Guàrdia Urbana els dies de més afluència ajudaria a controlar la indisciplina en l’estacionament i la velocitat de circulació de les persones que van en bicicleta.
  • Posar en marxa campanyes de conscienciació i informació per reforçar el reconeixement del Passeig de les Aigües com a espai natural d’especial protecció i redactar una Guia d’Ús per als usuaris quan es desplacen en cotxe i moto, en bicicleta, corrent o caminant.

 

 • Infraestructura, serveis i accessos
  • Desenvolupar un pla integral de senyalització de convivència, aparcaments, serveis, temps dels recorreguts, riquesa paisatgística i punts d’interès, etc.
  • Millorar la connexió entre els dos trams del Passeig (nord i sud) per evitar la concentració de la demanda en la vessant sud.
  • Controlar i millorar l’accés a les zones d’aparcament amb panells informatius sobre el nivell d’ocupació i amb senyalització de pàrquings alternatius accessibles en transport públic. Evitar la indisciplina d’estacionament als vorals de la carretera permetent l’accés només als veïns.
  • Potenciar l’accessibilitat en transport públic: augmentar la freqüència del funicular, crear una parada de l’autobús del Tibidabo a l’alçada del Passeig de les Aigües i fer que la línia d’autobús EP2 d’Esplugues de Llobregat també circuli els dies festius.
  • Reforçar els equipaments i serveis: analitzar la viabilitat d’incrementar el número de fonts d’aigua, d’instal·lar lavabos públics, millorar la neteja, retirar els contenidors o integrar-los en el paisatge i reposar els equipaments que han sofert vandalisme.

 

NOVA SENYALITZACIÓ DE CONVIVÈNCIA AL PASSEIG DE LES AIGÜES

La nova senyalització de convivència consta de dos tipus de senyals:

 • Plafons d’informació general a les entrades del Passeig de les Aigües que inclouen:
  • Benvinguda i plànol del Passeig
  • Normes i consells de convivència i civisme amb pictogrames dissenyats específicament per al Passeig de les Aigües
  • Recomanacions per als visitants

 

 • Senyalització, situada en punts estratègics del recorregut, que recull els avisos cívics més importants per assegurar la bona convivència.
Fotografies
compartir

Més informació