31/10/2017

ENDESA comença a retirar les primeres línies aèries del Parc Natural de la Serra de Collserola per avançar, així, en la racionalització de la seva xarxa elèctrica

• De moment la Companyia ja ha estès dues noves línies subterrànies i ha instal·lat un nou centre de transformació a tocar de la carretera d’Horta a Cerdanyola, en una zona molt propera al coll del Forat del Vent, un petit pas de muntanya de l’espai natural
• Aquests treballs permeten suprimir ara cinc suports i el seu cablejat
• Les actuacions milloren, a més, la qualitat del servei dels clients gràcies al reforç de la seguretat i la introducció dels darrers avenços tecnològics

Cerdanyola del Vallès, 31 d’octubre de 2017 (4508)

Endesa ja ha soterrat dues línies elèctriques que es troben dins els límits del Parc Natural de la Serra de Collserola per eliminar-ne la xarxa aèria, concretament al terme municipal de Cerdanyola del Vallès i a tocar de la carretera d’Horta a Cerdanyola, que va des del barri barceloní fins a la ciutat vallesana. Es tracta d’una zona molt propera al coll del Forat del Vent, un petit pas de muntanya, i al restaurant Casa Juaco. Aquesta és una de les 37 actuacions que es realitzaran fins el 2019, emmarcades en un conveni signat entre la Companyia i el Consorci del parc, i amb una inversió total aportada íntegrament per Endesa de prop de 4,5 milions d’euros.
En aquest sentit, s’han obert dues rases per canalitzar i estendre el nou cablejat d’alumini de mitjana i baixa tensió, un material que per les seves característiques presenta bones prestacions mecàniques i elèctriques, alhora que utilitza un tipus de material aïllant que –en comptes d’estar fet a base d’oli– és un aïllador sec de polietilè, fet que millora les condicions de seguretat de la infraestructura. A més, també s’ha instal·lat un nou centre de transformació que queda integrat a la clotada de la muntanya, unit a una paret de roques, i que permetrà eliminar un punt de transformació aeri situat sobre un dels suports que es retiraran.
El nou centre de transformació prefabricat, que compta amb un transformador de 250 KVA, s’ha construït seguint els últims paràmetres en tecnologia que hi ha al mercat. Així, està dotat d’una cabina amb un gas de característiques especialment aïllants, fet que la fa més segura per a les persones que han de manipular-la i també més robusta de cara a suportar ambients salins i humits o de forta pol·lució, mentre que gairebé no requereix manteniment, a diferència de la tecnologia anterior, en què aquestes tasques obligaven a tallar temporalment el servei als clients, i és de màxima seguretat.
Ara, un cop finalitzada la restricció per obres a l’espai natural durant els mesos d’estiu, aquestes dues noves línies subterrànies entraran en servei i es desconnectarà i eliminarà la xarxa aèria. En concret avui es retiren cinc suports metàl·lics – i se n’han substituït dos més per altres de més resistents adequats a la nova configuració de la xarxa–, 336 metres de línia de mitjana tensió a 11 kV, 33 aïlladors i un centre de transformació. La inversió total d’aquesta actuació és de prop de 83.000 euros, aportats íntegrament per la Companyia.
També en aquesta zona, i ja de cara la segona fase, que es realitzarà l’any vinent, Endesa substituirà la pràctica totalitat dels dos quilòmetres la línia convencional de mitjana tensió que hi ha des del Tanatori Ronda de Dalt fins al restaurant Casa Juaco per un nou sistema de línia trenada. Aquest tipus de cablejat també reduirà notablement l’impacte visual gràcies a una reducció important de les mides i de l’amplitud física de la línia, ja que en comptes de tres cables paral·lels, aquests estaran trenats, cosa que farà la xarxa més robusta i resistent als fenòmens meteorològics adversos i a l’entorn. Així, les tres fases es mantindran unides, però aïllades, evitant contactes no desitjats per culpa del vent o d’altres agressions externes. Alhora, també s’evitaran incidències com a conseqüència de contactes directes i es millorarà la protecció de l’avifauna en aquells punts més sensibles on poden produir-se accidents per col·lisió o electrocució.

4,5 milions per als proper tres anys

Endesa i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola van signar el passat 14 de març un conveni en el qual Endesa es compromet a invertir, fins al 2019, prop de 4,5 milions d’euros en la infraestructura i les instal·lacions elèctriques de la Companyia que es troben situades dins d’aquest espai natural. Així es reforça la col·laboració entre ambdues parts, iniciada fa més de 20 anys. El pla inclou, entre d’altres, la reducció d’un 19% del traçat aeri i la substitució d’un 21% del cablejat convencional per un nou sistema trenat que minimitza la seva presència en aquells punts on sigui impossible reconfigurar la xarxa o suprimir-la.

En total és previst que la Companyia realitzi 37 actuacions, les quals permetran racionalitzar i integrar la xarxa elèctrica, a més de beneficiar la qualitat del servei amb a la introducció de les últimes innovacions tecnològiques, tant pel que fa a les línies elèctriques aèries com per l’automatització i digitalització de la xarxa. Aquests treballs es portaran a terme en tres fases amb una inversió prevista del voltant d’1,5 milions d’euros anuals.

Ja al mes de maig Endesa va renovar tecnològicament una línia de mitjana tensió que es troba dins els límits de l’espai natural, concretament al terme municipal de Molins de Rei. A més, aquesta setmana també s’han retirat set suports de fusta, un transformador aeri i 290 metres de cablejat a tocar de la benzinera que hi ha a la carretera de la Rabassada, al terme municipal de Barcelona, i dos suports de fusta, un de metàl·lic, 190 metres de cablejat, 21 aïlladors i un interruptor aeri de la zona de Can Puig, entre els municipis de Sant Cugat del Vallès i Barcelona.

A banda d’aquest projecte, anomenat Pla Collserola, i com a resultat de la col·laboració entre Endesa i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, cada any es realitzen plans de neteja i cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica i des de l’any 1993 fins a l’actualitat s’han reconfigurat un total de 39,9 quilòmetres de línies elèctriques aèries en aquest Parc Natural, inclòs dins el Pla d’Espais d’Interès Natural i de la Xarxa Natura 2000.

compartir