11/05/2017
  • La Companyia acaba de renovar tecnològicament una línia de mitjana tensió que es troba dins els límits de l’espai natural, concretament al terme municipal de Molins de Rei
  • La primera actuació beneficia, a més, la qualitat del servei gràcies al reforç de la seguretat i la introducció dels darrers avenços tecnològics

Molins de Rei, 9 de maig de 2017

Endesa ha donat el tret de sortida als treballs que permetran millorar tecnològicament, integrar i racionalitzar la xarxa elèctrica que travessa el Parc Natural de la Serra de Collserola. En concret ja s’ha portat a terme la primera de les 37 actuacions que es realitzaran en els propers tres anys, emmarcades en un conveni signat entre la Companyia i el Consorci, i amb una inversió total aportada íntegrament per Endesa de prop de 4,5 milions d’euros.

En aquest sentit, durant la darrera setmana s’han substituït 3,5 quilòmetres de cablejat de mitjana tensió a 25 kV dins el terme municipal de Molins de Rei. La nova estesa és d’alumini, un material que per les seves característiques és més fiable i presenta millors prestacions mecàniques i elèctriques. A més, utilitza un altre tipus de material aïllant que –en comptes d’estar fet a base d’oli– és un aïllador sec de polietilè, fet que millora les condicions de seguretat de la infraestructura.

D’altra banda, amb aquest canvi també s’augmenta la capacitat de transport d’energia de la línia, ja que la secció ha passat de 50 mm2 a 110 mm2, cosa que suposa més disponibilitat per a absorbir eventuals puntes de consum. D’aquesta manera es millora la qualitat del subministrament als 3.444 clients de Molins de Rei que en depenen, així com de 185 veïns més de Sant Feliu de Llobregat, i es deixa la infraestructura preparada per atendre nous subministraments que pugui haver-hi en el futur.

A més, s’ha aprofitat l’actuació per canviar els antics aïlladors de vidre per uns nous de polimèrics, els quals estan fabricats a partir d’un compost a base de fibra de vidre i silicona i aporten significatius avantatges respecte els anteriors: pes més lleuger i major resistència a les inclemències meteorològiques com la calamarsa, les pedregades, o les descàrregues de llamps; o el vandalisme, com els trets dels caçadors.

4,5 milions per als proper tres anys

Endesa i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola van signar el passat 14 de març un conveni en el qual Endesa es compromet a invertir, fins al 2019, prop de 4,5 milions d’euros en la infraestructura i les instal·lacions elèctriques de la Companyia que es troben situades dins d’aquest espai natural. Així es reforça la col·laboració entre ambdues parts, iniciada fa més de 20 anys.

En total és previst que la Companyia realitzi 37 actuacions, les quals permetran racionalitzar i integrar la xarxa elèctrica, a més de beneficiar la qualitat del servei amb a la introducció de les últimes innovacions tecnològiques, tant pel que fa a les línies elèctriques aèries com per l’automatització i digitalització de la xarxa. Aquests treballs es portaran a terme en tres fases amb una inversió prevista del voltant d’1,5 milions d’euros anuals.

A banda d’aquest projecte, anomenat Pla Collserola, i com a resultat de la col·laboració entre Endesa i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, cada any es realitzen plans de neteja i cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica i des de l’any 1993 fins a l’actualitat s’han reconfigurat un total de 39,9 quilòmetres de línies elèctriques aèries en aquest Parc Natural, inclòs dins el Pla d’Espais d’Interès Natural i de la Xarxa Natura 2000.

compartir