Sant Bartomeu de la Quadra

MUNICIPI: Molins de Rei
SEGLE: XX
TIPOLOGIA: Moderna
ESTAT_CONS:

Sant Bartomeu de la Quadra és citat per primer cop en un document de l’any 1143, on s’afirma que es sufragània de Santa Creu d’Olorda. A finals del segle XIII Sant Bartomeu ja tenia certa inprotància ja que el capellà de Sant Miquel de Molins de Rei tenia obligació de celebrar-hi missa tres dies per setmana, Al llarg del temps s’hi van anar construïnt masos pel voltant i des de finals del segle XVIII es construïren torres per segones residències. L’any 1868 Sant Bartomeu obtingué el benefici d’erigir-se en paròquia independent, encara que els aconteixements del 1936 va quedar totalment derruïda. Avui dia no és parròquia, només si fa missa els diumenges.