Font de la Budellera

MUNICIPI: Barcelona
CONDICIONADA: SI

A l’obaga del cim del Tibidabo, tocant a Vallvidrera, en un fondal d’una atracció singular s’hi amaga la font de la Budellera, la més popular d’entre les que es conserven al Parc de Collserola, ordenada a base de murs, terrasses i escales, data de la segona meitat del segle XIX. L’entorn de la Font es va restaurar el 1988 inspirant-se amb el projecte original de J.C. N. Forestier (1918). També s’hi col·locà, una font de xarxa i una obra d’en Tàpies que representa l’escut de Barcelona. Sobre l’origen del topònim hi ha versions diferents. Una el relaciona amb les propietats medicinals de l’aigua per prevenir i curar els mals d’estómac. L’altra fa referència a una casa que hi havia als seus peus, en la qual hi fabricaven cordes per guitarres l’any 1860.