L’experiència portada a terme al Parc Natural de Collserola sobre la gestió de l’ús de la bicicleta va ser un dels processos de participació ambiental exposats al congrés realitzat a la ciutat de València el 27 de març passat.

El passat 27 de març es dugueren a terme les primeres jornades sobre participació ambiental a València, organitzades per l’associació Confluencia i la Universitat de València.

La jornada es va centrar en dues experiències: el treball portat a terme al Parc Natural de Collserola respecte la gestió de l’ús de la bicicleta i l’elaboració participativa del II Plan de Desarrolllo Sostenible de Doñana.

Sota el títol Del conflicto al consenso: el reto de la participación, Sílvia Mampel, tècnica del servei d’Ús públic del Consorci, exposà el procés dut a terme l’any 2004 on mitjançant una taula de treball amb ecologistes, ciclistes, policia local, tècnics municipals, propietaris i altres actors del territori, en va sortir, de manera consensuada, la xarxa de camins d’ús ciclista del Parc i el llibre-guia de BTT de Collserola.

Per la tarda s’organitzà un taller per intercanviar punts de vista i opinions contrastades en relació a la participació als espais naturals. Un dels aspectes que es valorà com a interessant , i en el qual també es va posar Catalunya com a referent avançat en aquestes qüestions, fou el model de custòdia del territori.

Les Jornades estaven adreçades a un públic divers, i hi van participar des de responsables de la Generalitat Valenciana, fins a juristes, tècnics municipals, estudiants, mediadors i consultors ambientals, així com responsables de la Societat Valenciana d’Educació Ambiental.

Taller d’intercanvi d’experiències. Font: CPNSC

CPNSC, 7 d’abril de 2015

compartir