-- 16/11/2022

Divendres 4 de novembre l’equip de guardes del Parc Natural va detectar un abocament incontrolat de grans dimensions de pneumàtics a l’antic crematori del cementiri de Collserola, un fet que malauradament es repeteix periòdicament a la serra i que genera greus impactes ambientals.

Imatge de l’abocament de pneumàtics i altres residus al Parc Natural

Des de divendres passat moltes persones que visiten el Parc Natural de Collserola han denunciat la presència d’un abocament incontrolat de grans dimensions amb pneumàtics a prop de l’antic crematori de Collserola, a la zona de Can Catà, ja sigui a través de les xarxes socials com a través dels diferents canals de comunicació amb el Consorci.

 

Des del Consorci del Parc Natural de Collserola volem agrair els avisos rebuts i posar de manifest que es tracta d’una infracció ambiental greu que pot ser constitutiva de delicte ecològic i que s’ha posat en coneixement dels mossos d’esquadra que investiguen els fets. La investigació policial per cercar indicis i trobar els responsables d’aquests fets pot allargar-se uns dies i fins que no conclogui no es podran retirar els residus abocats. La retirada d’aquest abocament tan important es portarà a terme gràcies a la col·laboració de cementiris de Barcelona.

 

Darrere de cadascun dels abocaments incontrolats com aquest hi ha una gestió i una investigació i les administracions públiques dediquen grans esforços i grans pressupostos a esbrinar la seva procedència i a retirar i gestionar correctament els residus abocats.

 

El Consorci destina més de 223.000 € a l’any en la neteja dels espais d’ús públic, i una part important s’ha de destinar a la retirada i gestió dels abocaments incontrolats. A més del Consorci, els diferents ajuntaments del Parc també actuen per retirar abocaments en espais propers a les zones urbanes.

 

Malauradament aquest no és un fet aïllat sinó que es va repetint al llarg del temps, amb freqüència apareixen al Parc un nombre important d’abocaments de runa, mobles i materials diversos com la fibra de vidre. Alguns d’aquests materials abocats són considerats residus especials, és a dir, que poden comportar un cert perill si es manipulen. El productor d’aquests residus hauria de portar-los a un gestor de residus autoritzat i pagar el cost del seu desmantellament i/o reciclatge. Enlloc d’això, el que passa massa vegades és que el productor dels residus els aboca al medi natural i s’estalvia el cost econòmic però impactant greument sobre el territori.

 

L’abocament al medi natural de residus té conseqüències ambientals greus, pot afectar la fauna, pot contaminar el sòl i les aigües pluvials i freàtiques, pot ser un punt d’inici d’un gran incendi forestal i té un gran impacte visual pel paisatge per a les persones visitants.

 

El Parc Natural de Collserola és un espai natural on es prohibeix l’abocament i l’abandonament dels residus, el seu dipòsit o emmagatzematge i qualsevol altra actuació sense la corresponent autorització d’acord amb l’article 24 de la normativa del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc (PEPNAT).

 

Encara cal molta conscienciació per evitar fets com aquest i minimitzar l’impacte humà sobre l’entorn natural que ens envolta.

compartir