Can Castellví

Codi a l'inventari del PMC: MR.014
TIPUS: EDIFICACIÓ TRADICIONAL
MUNICIPI: Molins de Rei

Conjunt format per un mas i diversos cossos usats com a coberts i magatzems agraris. La casa principal està formada per planta baixa i pis superior amb portes i finestres arquitravades. La planta baixa presenta reixes datables a les darreries del segle XX o a principis del XXI. Conserva un rellotge de sol senzill. Adossats té dos cossos un de planta baixa i un de dos pisos amb balconada. La coberta és d’un aiguavessant de teula àrab i rafec complexe. Tot el conjunt ha estat arrebossat amb ciment. Els cossos secundaris són de totxana panot i fusteria sense interès patrimonial.