Amb la participació de l’associació Galanthus, Voluntaris de Collserola i l’Associació de Veïns i Veines de Santa Maria de Vallvidrera i Mas Sauró.

El passat 8 d’octubre, aprofitant que el pantà de Vallvidrera s’estava buidant, es va organitzar a la zona una jornada de neteja. Hi van participar dos tècnics de Galanthus, l’entitat responsable de retirar els animals que habiten al pantà, dues persones del grup de Neteja de zones de Voluntaris de Collserola, amb el coordinador,  i 25 veïns i veïnes de Mas Sauró, convocats per l’Associació de Veïns i Veïnes d’aquest barri de muntanya de Barcelona. A les vores del pantà i a un bon un tros de la riera es van recollir un total de 6 bosses grans d’escombraries i altres materials.

L’Associació Galanthus està realitzant la captura dels animals que es troben a la làmina d’aigua mentre es realitza el buidat periòdic d’aquest espai per tal de retornar-los, en cas que es tractin d’espècies autòctones, un cop torni a està ple.  Alhora, durant els mesos de primavera el CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya)  també ha realitzat una campanya de control de la població de tortugues al·lòctones al pantà.

Tretze anys desprès de la recuperació del pantà de Vallvidrera, la massificació de l’espai i l’aparició de certs usos no compatibles amb la conservació d’aquest hàbitat (alliberament d’espècies exòtiques invasores, gossos i altres animals que s’hi banyen, ocupació de la llera per part de les persones, …) fan perillar l’equilibri de l’ecosistema. Per revertir aquests desajustos es porten a terme diferents actuacions de gestió. Una de les més rellevants és el buidat periòdic a fi de fer tasques de manteniment del vas i de la presa que alhora també serveix per controlar les espècies invasores.

 

Moment de la recollida. Font: Galanthus

Zona de l’actuació. Font: AAVV Santa Maria de Vallvidrera i Mas Sauró

 

Més informació:

 

CPNSC, 26/10/2016

compartir