És la marca amb què es distingeix la mel d’abella que compleix amb els requisits d’origen i qualitat definits en el Reglament tècnic específic.

Aquesta mel prové d’explotacions ramaderes apícoles de l’àmbit territorial del Parc Natural de la Serra de Collserola. És una mel produïda amb els principis de la producció apícola ecològica.

Marca de Garantia producte de Collserola