-- 01/08/2018

Un cop rebuda l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el 8 d’agost s’iniciaran els treballs de neteja de la llera del pantà de Vallvidrera que duraran unes dues setmanes.

L’actuació es farà conjuntament amb el Districte de Sarrià-Sant Gervasi, de l’Ajuntament de Barcelona, ja que s’actuarà en uns 50 m. aproximadament dins del límit del Parc i uns 150 m. en zona urbana.

És una tasca de manteniment que consistirà en la retirada dels llims acumulats durant els darrers anys i la recuperació del pendent perquè l’aigua circuli sense obstacles. L’actuació es localitzarà a la zona del pont que hi ha al carrer del pantà, i es farà sota la supervisió dels tècnics de manteniment del Consorci i els biòlegs del Parc pel que fa a la desbrossada dels marges que comportaran les tasques de retirada dels llims.

compartir