-- 22/10/2018

L’Associació Collserola Iniciatives aprova un declaració per la dinamització del patrimoni construït privat a la Serra de Collserola

El passat 4 d’octubre l’Associació Collserola Iniciatives, entitat que agrupa propietaris de finques particulars i titulars d’activitats a la Serra de Collserola,  va signar una declaració per promoure la dinamització del patrimoni construït al Parc mitjançant el desenvolupament d’iniciatives particulars i socials amb el desenvolupament d’usos innovadors i sostenibles.

La declaració es el resultat de la sessió de debat que es va realitzar el passat mes de maig amb el títol “Dinamització del patrimoni construït a la serra de Collserola”, a la seu del Consorci. Durant la sessió es va debatre la situació actual de les masies i altres elements construïts i quines opcions de futur tenen aquestes finques, en un moment clau, coincidint amb els  treballs de redacció del nou Pla Especial del Parc Natural.

Collserola compta actualment amb vora 90 masies. Actualment, moltes d’aquestes edificacions , tant de propietat privada com pública, estan en situació precària. Un dels principals motius es la poca flexibilitat que ha ofert el PEPCo per al desenvolupament d’activitats en aquests espais, així com la manca de recursos econòmics, tant des de les administracions com des del sector privat, per a fer front a la recuperació d’alguns d’aquests edificis amb alt valor patrimonial. Tot i així, des de l’aprovació del PEPCo i amb diners públics o privats, s’ha aconseguit recuperar un seguit d’edificacions emblemàtiques que estaven en una situació compromesa com Can Balasc (Barcelona), Can Coll (Cerdanyola del Vallès), Can Baró (Sant Just Desvern), Can Cuiàs (Sant Feliu de Llobregat), Can Soler (Barcelona), Can Valldaura (Cerdanyola del Vallès), Can Codonyers (Cerdanyola del Vallès).

El nou Pla Especial de Protecció del medi Natural i el Paisatge del Parc natural de la serra de Collserola, aprovat inicialment a finals de juliol i en fase d’al·legacions fins el 10 de desembre, ha de d’assentar les bases per a establir un marc d’activitats que permetin a una correcta gestió d’aquest patrimoni i el seu entorn i que garanteixin el seu futur.

compartir