En aplicació de la nova Llei Catalana del voluntariat i de foment de l’associacionisme, s’inicia una nova etapa en el programa de voluntariat i promoció de la participació del Consorci. 

Aquesta nova llei té com a un dels seus principals objectius la definició del voluntariat i del seu marc de desenvolupament. Entén que aquest només té cabuda dins de les associacions sense ànim de lucre i per tant, les administracions, com el Consorci, en queden excloses.

El projecte que es veurà més afectat pel canvi és Voluntaris de Collserola, que  després d’una singladura de 25 anys de funcionament i 638 persones participants, haurà de desaparèixer. I ho haurà de fer malgrat els bons resultats, no només quant a actuacions realitzades durant tots aquests anys sinó perquè ha estat un molt bon escenari de trobada, intercanvi i formació de la ciutadania i els tècnics que gestionen el Parc.

Dissabte 17 de desembre es va fer la última trobada d’aquest important projecte al centre d’Educació Ambiental Can Coll. Des d’aquestes línies volem agrair a totes les persones que  com a voluntaris, formadors, coordinadors, tècnics de suport, etc., han format part del projecte i, sense els quals, no hagués estat possible.

La llei ha obligat al Consorci a fer la revisió i el replantejament del que s’estava fent fins ara i a dissenyar el que serà a partir de 2017 el conjunt de programes de voluntariat i foment de la participació. Val a dir que el paper que la llei atribueix a les administracions en relació al voluntariat no és menor: la promoció, col·laboració, i foment del voluntariat, i en definitiva el treball conjunt amb les entitats ja existents dins l’àmbit del Parc. També poden realitzar projectes i campanyes puntuals de sensibilització, perquè no es considera que és voluntariat.

Així, les persones que a partir d’ara vulguin col·laborar en el manteniment i la millora del Parc, ho podran fer de forma puntual en les matinals que cada trimestre organitzarà el Consorci i que sortiran a l’Agenda del Parc. En elles s’ anirà a fer el manteniment d’una font, d’una barraca de vinya, a fer observacions sobre algun aspecte relacionat amb la vegetació, la fauna o l’ús del Parc.

Pel que fa a les col·laboracions i projectes que les entitats realitzen amb el Consorci i que s’apleguen sota el programa Col·laborem amb el Parc, el canvis aniran en un altre sentit. A partir d’ara es podrà destinar més temps i esforços en augmentar el nombre, però sobre tot en treballar de forma diferent  amb cadascuna de les tipologies de projectes que amb el temps s’han anat definint. Cal dir que en aquest programa hi treballen per exemple, tant associacions ambientalistes com centres educatius.

El 2017 també seguiran les campanyes anuals dels projectes de participació en la gestió, com el de l’erradicació de l’ailant en el què el 2016 hi ha estat implicades 6 associacions veïnals.

Per la seva banda, les empreses que vulguin venir al Parc a fer voluntariat ambiental corporatiu també ho podran seguir fent. 

 

Més informació:

 

CPNSC, 27/12/2016

compartir