-- 28/11/2023

Fins al gener de 2024, el Consorci està executant obres de rehabilitació a diferents espais i instal·lacions de l’edifici de Can Borni per millorar les condicions de l’equipament i aconseguir una reducció dels consums d’aigua i energia.

Can Borni és un equipament del Consorci amb espais de treball i magatzem per al personal de camp del Parc Natural. Està ubicat als Jardins de Can Borni, situats sota el Tibidabo i a tocar de la carretera de la Rabassada a Vallvidrera (BV-1418).

 

L’edifici, de prop de 150 m2, presenta certes patologies en cobertes i façanes, i humitats interiors. El projecte de rehabilitació s’ha fet extensiu a tot l’edifici, i cobreix la millora de les patologies existents i la reforma dels vestidors i serveis higiènics de l’edifici, amb un disseny d’estratègies passives per a la reducció de demandes i consums d’aigua i energia.

La proposta d’intervenció sorgeix de l’anàlisi de l’estat actual de l’edificació i de les necessitats manifestades pel personal que hi treballa. Algunes de les intervencions són: enderroc i substitució de solera, xarxa de sanejament, instal·lació del sistema de calefacció i ventilació, revestiments interiors i fusteria exterior, nous tancaments i equips sanitaris.

 

Per garantir la seguretat dels visitants al recinte, els jardins del Viver de Can Borni restaran tancats al públic durant els dos mesos que duraran les obres. L’obertura al públic dels jardins és gestionada pel Parc d’Atraccions del Tibidabo. Podeu consultar la informació i horaris per a la visita aquí.

Els Jardins de Can Borni

 

Els Jardins de Can Borni formen part del patrimoni arquitectònic del Parc Natural de la Serra de Collserola. Es van construir amb motiu de l’Exposició Internacional de 1929 com a jardí d’aclimatació de plantes d’arreu del món. El projecte va ser obra de Nicolau Maria Rubió i Tudurí (1891-1981), arquitecte, urbanista i paisatgista, qui en projectar el viver, es va inspirar en els jardins que més admirava: els jardins romans i àrabs. L’espai exterior està conformat per antigues plataformes destinades al viver, murets de pedra seca i les diferents fonts i canalets d’aigua.

Can Borni_
compartir