-- 09/12/2021

El volum 19 de la Revista Catalana de Pedagogia, corresponent al segon semestre de 2021, publica l’article “El programa de pràctiques per a estudiants del CEA Can Coll: més de 30 anys d’experiències”, signat per les persones educadores de Can Coll, Centre d’Educació Ambiental del Parc.

El Centre d’Educació Ambiental Can Coll, gestionat pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, desenvolupa una tasca formativa continuada des del curs 1987-1988, amb l’objectiu d’incrementar la visibilitat pública de l’entitat i contribuir a millorar l’educació ambiental dels infants i joves de l’entorn. Cada curs escolar el parc de Collserola, a traves del Servei d’Ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental, presenta la proposta d’activitats El curs al Parc. Aquesta iniciativa està integrada dins del Programa d’Activitats Educatives del Consorci d’Educació de Barcelona, que compta amb el Segell de Qualitat del Consell d’Innovació Pedagògica de Barcelona, obtingut a partir d’un procés d’avaluació dirigit per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

El curs al Parc recull més de quaranta programes adreçats a alumnes des de l’educació infantil fins a la universitat i l’educació especial. Les estades de pràctiques al Parc formen part d’aquestes propostes. L’oferta de pràctiques a Centre d’Educació Ambiental Can Coll va dirigida a estudiants universitaris i estudiants de cicles formatius de grau mitjà i superior, i també a empreses o institucions educatives públiques i privades. L’estada de pràctiques és curricular i té reconeixement acadèmic, amb un projecte pedagògic específic vinculat a l’itinerari formatiu de cada alumne. Les pràctiques no impliquen cap compromís laboral ni funcionarial, per la qual cosa no són remunerades, tot i que estan subjectes a la signatura d’un conveni de col·laboració educativa entre l’estudiant, l’entitat acadèmica i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Podeu llegir l’article “El programa de pràctiques per a estudiants del CEA Can Coll: més de 30 anys d’experiències” sencer a: http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/148410

compartir