-- 06/04/2022

  • El Pla, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, preveu la introducció d’un ramat mixt de cabres i ovelles.
  • L’objectiu principal del projecte és incrementar la resiliència als incendis i millorar la biodiversitat dels ecosistemes de la serra.
  • El projecte potencia la recuperació del mosaic agroforestal d’alt valor paisatgístic i ambiental i afavoreix la biodiversitat gràcies a l’impuls de la flora i la fauna dels ambients oberts.

Des de l’1 d’abril i fins a final de juny, un ramat mixt de 290 caps de bestiar pasturarà pel vessant barceloní del Parc Natural de la Serra de Collserola amb la finalitat de reduir el mantell vegetal de la zona.

Es tracta d’un pla pilot impulsat per l’Ajuntament de Barcelona per prevenir els incendis forestals i millorar la biodiversitat, que es fa a partir d’un estudi tècnic de pastura fet a tot el vessant barceloní de Collserola. Aquest estudi delimita quatre grans àrees de pastura i recomana que en aquesta zona la pastura tingui un règim de transhumància estacional, principalment a la primavera, amb possibilitat de completar-la a la tardor.

Ara s’inicia el pasturatge en el marc d’aquest pla pilot, introduint un ramat format per 130 ovelles, 80 cabres i 80 xais que pasturarà en l’àmbit del districte d’Horta-Guinardó, i més concretament en l’àrea de Collserola situada sobre el barri de la font del Gos i Montbau. El ramat pasturarà als ginestars, brolles i prats secs característics d’aquesta zona del Parc Natural.

Punt on s’instal·larà el tancat temporal. Font: Ajuntament de Barcelona
Punt on s’instal·larà el tancat temporal. Font: Ajuntament de Barcelona

Hi haurà 2 pastors, 3 gossos d’atura i un gos de vigilància i prop de la zona de pastura, a l’espai on hi havia l’antic camp de futbol de Can Notari, s’ha instal·lat un corral provisional amb abeuradors, dipòsit d’aigua i una caseta magatzem. Un cop finalitzada la prova pilot i fetes les valoracions, hi ha la voluntat de validar-la i estendre-la en d’altres àmbits del territori barceloní.

Àmbits de pastura previstos al municipi de Barcelona. Font: Ajuntament de Barcelona
Àmbits de pastura previstos al municipi de Barcelona. Font: Ajuntament de Barcelona
La pastura com a eina de gestió del mosaic agroforestal

La introducció de la pastura s’ha demostrat com una de les millors accions en la gestió de les franges de protecció contra incendis i per al manteniment dels espais oberts. El projecte vol potenciar la recuperació del mosaic agroforestal d’alt valor paisatgístic i ambiental i afavorir la biodiversitat gràcies a l’impuls de la flora i la fauna dels ambients oberts.

La pastura es una pràctica habitual al Parc Natural de Collserola i està permesa pel PEPNat (Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola). Actualment hi ha quatre ramats de dimensions mitjanes en els municipis de Montcada i Reixac, Sant Feliu de Llobregat i el Papiol. D’altra banda, un altre ramat de mitjanes dimensions provinent de Castellbisbal entra tot sovint a Collserola per la zona del Papiol.

La pastura extensiva controlada aporta diferents beneficis al Parc. Com a eina de manteniment de les franges de baixa combustibilitat és una pràctica que permet reduir la biomassa i els costos derivats del tractament de la vegetació d’aquests àmbits. Així mateix, la pastura extensiva controlada és una molt bona eina per a la gestió de les repoblacions, els prats d’albellatge i altres àmbits de vegetació oberta del Parc Natural.

Els ramats estan formats normalment per ovelles amb un petit percentatge de cabres. Es poden trobar caps de bestiar de diferents races en el mateix ramat així com barreges d’aquestes races. Aquesta pràctica no només contribueix al manteniment d’aquest paisatge sinó que té moltes possibilitats com a instrument de gestió de la vegetació. El PEPNat estableix l’objectiu de fomentar la pastura extensiva controlada com a eina de prevenció d’incendis forestals i gestió d’hàbitats.

S’ha demostrat abastament i en diversos països que la gestió pastoral és una de les eines més eficients en la prevenció, manteniment i neteja de les franges forestals perimetrals a l’entorn urbà mitjançant pastura i, a mig termini, és més econòmic que els mètodes mecànics.

Conviure amb el ramat: normativa i recomanacions per a la ciutadania

Per tal d’informar a la ciutadania des del Consorci del Parc Natural de Collserola s’han instal·lat plafons a tota la zona per explicar el projecte i les normes de comportament quan s’està a prop del ramat, com són dur els gossos lligats, no acostar-s’hi a menys de 10 metres i no donar de menjar al bestiar.

A més, el mes de març, abans de posar en marxa el projecte, el pla pilot l’Ajuntament de Barcelona va presentar el pla pilot al veïnat del barri de la Font del Gos.

compartir