El 14 de gener es va signar un conveni de col·laboració entre el Consorci del Parc de Collserola, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i el Consorci de Turisme del Vallès Occidental que permetrà concloure l’actuació de recuperació del pantà de Can Borrell, a Sant Cugat del Vallès.

 

Atès el seu interès cultural i paisatgístic, el Consorci i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès varen decidir iniciar la recuperació d’aquest espai cofinançant la primera fase del projecte (100.000€). Desenvolupada durant l’any 2013, ha permès establir un circuit de passejada que inclou una passarel·la fixa de ferro i fusta pel damunt de la coronació de la presa i un pont penjant per salvar una torrentera. Aquestes actuacions s’inauguraran el proper 16 de febrer.

Per concloure el projecte (plataforma d’estructura metàl·lica i de fusta sobre la presa per a una millor observació de la zona, senyalística, tractament de la vegetació, etc.) mancava un finançament complementari de 48.000€ (50% més) que s’ha pogut obtenir gràcies a la implicació del Consorci de Turisme del Vallès Occidental. A aquest efecte, s’ha signat un conveni de col·laboració dintre del marc del projecte “Xarxa de camins Turístics del Vallès Occidental” per tal que el Consell Comarcal del Vallès Occidental pugui portar a terme les actuacions pertinents d’aquest projecte que ha estat redactat pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, el qual també duu a terme la direcció d’obra.

El pantà de Can Borrell és un petit embassament construït a principis del segle XX per emmagatzemar aigua del torrent de les Monelles (o de la Rabassada) i poder-ne  disposar per a regar els camps de conreu que envolten aquesta popular masia.

És un indret emblemàtic, bell i interessant, de gran valor ambiental atès que constitueix un ambient aquàtic de més de 2.200 m2, una mica més petit que el pantà de Vallvidrera, que aporta molta diversitat al Parc Natural, tant mancat d’espais aquàtics.

Tot aquest entorn, així com la mateixa infraestructura del pantà, s’havia anat degradant amb el pas del temps, i a més a més, pel seu aïllament degut al mal accés, havia quedat fora dels circuits de gestió del Consorci.

Més informació:

 

CPNSC, 15 de gener de 2014

compartir