El 2017 ha començat una nova etapa per al conjunt dels programes de promoció de la participació i voluntariat del Consorci. Ara ja podem fer balanç de com ha anat en el període de temps que va des del gener fins a la Setmana Santa, i el cert és que són moltes les entitats que s’han animat a fer activitats. 

Per una banda, en el context del programa Col·laborem amb el Parc, set entitats vinculades al món escolar i sis d’àmbits diversos ja han fet força actuacions. Els resultats estan a la vista. S’ha fet manteniment dels plançons de zona de la font del Gos, i de tres plantacions més, s’ha tret miraguà a la riera Bonet, i s’han fet millores a la font del Bacallà, a la de la Marquesa, a la de Can Barba, a les dues fonts Rosalia i s’ha començat a obrir l’accés a la font de Can Cases. També s’han fet els guiatges de dues passejades a peu.

Cal destacar la creació de la nova associació Collserola Verda, formada en bona part per antics voluntaris i voluntàries del Parc, i amb qui a partir mes març es durà a terme un projecte de col·laboració que es concretarà en la realització de diverses actuacions a fonts, a barraques de vinya, o relacionades amb el control de plantes prioritàries, de la senyalització, de les repoblacions, o el seguiment de l’ús i estat del pantà de Vallvidrera, més alguns guiatges d’itineraris a peu.

Durant aquest període, l’associació El Mussol de la Floresta conjuntament amb la Comissió de MA del Consell del barri de La Floresta i amb el suport de l’ajuntament de Sant Cugat ha organitzat la jornada de voluntariat Netegem les deixalles dels boscos de la Floresta, on a més, s’han col·locat algunes caixes niu per a insectívors i rat-penats; i la VII Fira d’intercanvi de plantes.

Per la seva banda, el Club Muntanyenc de Sant Cugat ha iniciat una col·laboració amb el Consorci que es concreta en l’organització conjunta de passejades a peu, que formen part de l’Agenda del Parc. També ha sigut dins la proposta Vols col·laborar? de l’Agenda, que el 26 de febrer s’ha fet amb l’associació Alnus de Sant Just, el manteniment de la plantació de Can Cortés.

Dins d’aquest programa l’11de febrer s’ha celebrat la 5a Trobada d’entitats, on a banda de parlar dels diferents projectes de col·laboració que enguany les entitats i associacions duran a terme, i d’alguns aspectes del programa, es va fer una sessió de formació sobre la nova llei del Voluntariat i foment de l’associacionisme de Catalunya. Hi van participar 18 representants de 14 entitats, a més els tècnics del Consorci i el seu gerent.

 

L’altre programa en el que ja tenim resultats és del voluntariat ambiental corporatiu. Vora 40 persones de l’empresa Booking han vingut diversos dies a conèixer el Parc i a donar un cop de mà en el manteniment dels voltants del Centre d’Informació i del camí escolar entre el Baixador de Vallvidrera i l’escola Nabí.

Actuació amb l'escola Gravi a la font del Bacallà  
 
Seguiment de plantes prioritàries amb l'associació Collserola Verda

 

Participants del programa Col·laborem amb el Parc ( 2017)

Món educatiu

IES Besòs- DEPANA

Projecte font del Gos

IES Bernat el Ferrer

Projecte de millora de la riera Bonet

E. Gravi

Projecte font del Bacallà

AFA Congrés Indians

Projecte font de la Marquesa

E. Ponent CEL

Projecte font de Can Barba

AMPA E. Saltells

Projecte font de Can Lloses

CE. El Tricicle

Neteja espais propers a la font Muguera

 

Entitats i associacions

Alnus

Manteniment plantació torrent de Can Cortés

Club Muntanyenc Sant Cugat

Guiatge itinerari a peu

Collserola Verda

Diverses actuacions

DEPANA –  GAF (Grup d'Acció Forestal)

Manteniment plantacions de la font de la senyora i de la font de Santa Eulàlia

El Mussol

Jornada de voluntariat: Netegem les deixalles dels boscos de la Floresta

Fes Fonts Fent Fonting

Manteniment de les fonts Rosalia I i II, i Can Cases

compartir