El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola va començar la reintroducció controlada de ramats d’ovelles i cabres l’any 1995 pel manteniment de les repoblacions de pins realitzades a finals de la dècada dels 80. Actualment hi ha quatre ramats: un a Montcada i Reixac, un a Sant Just Desvern, un altre entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, i un de més recent al Papiol. Diferents productors comercialitzen la carn dins la Marca de garantia Producte de Collserola.

Els ramats que hi ha actualment a la serra són extensius i pasturen tot l’any per Collserola. Només se’ls complementa l’alimentació amb alfals, palla i gra (ordi principalment) en èpoques de cria i de climatologia adversa (principalment sequera). És una pastura de secà que forma part de l’aprofitament tradicional de mosaic del paisatge mediterrani. El maneig tradicional d’aquests ramats es gairebé ecològic, i només no ho és pels complements alimentaris (no provenen d’agricultura ecològica) i per alguns tractaments veterinaris. La previsió és que a partir de 2014 els propietaris dels ramats es donin d’alta al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

La raça principal d’ovella és la Ripollesa i la raça principal de cabra és la Blanca de Rasquera. Les dues són races autòctones catalanes adaptades a la pastura mediterrània. Tot i això encara hi ha alguns caps de bestiar d’altres races però la intenció és que vagin a menys i finalment només restin la Ripollesa i la Rasquera. Aquestes races són poc lleteres, i menys en les dures condicions de pastura de Collserola.

Els pastors comercialitzen els xais, normalment bastant grossos i mal pagats, a carnissers i intermediaris que s’emporten tot el benefici. El que es pretén és que els productors comercialitzin conjuntament els xais, homogeneïtzant el producte i buscant qualitat amb valor afegit. La idea és produir un xai de 8-12 kg de canal, amb 65-80 dies, que hagi mamat fins el darrer dia, però que ja hagi menjat sòlid a partir dels 20 dies i que ja hagi sortit a pasturar alguns dies.

Agents implicats

 • Ramaders que pasturen a Collserola
 • Escorxadors i sales de desfer
 •  Transportistes de bestiar
 • Subproductes
 • Agricultors ecològics d’extensius a Collserola
 • Agricultors ecològics d’extensius fora de Collserola
 • Espais agraris propers
 • Associacions de consumidors
 • Restauració
 • Experiències similars
 •  Altres agents: administracions, entitats i associacions