-- 08/03/2023

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola manté el seu compromís amb el treball per la igualtat de gènere amb la preparació del segon Pla d’Igualtat de l’entitat.

Un any més, el 8 de març és la data assenyalada en què l’Organització de les Nacions Unides convida a la reflexió i reivindicació envers la igualtat i la defensa dels drets de les dones i la denuncia del sexisme. Aquest Dia Internacional ha comptat en cadascuna de les seves celebracions amb el treball específic respecte a una temàtica concreta escollida entre els diferents aspectes que contribueixen al treball global per aquesta igualtat de gènere. Aquest 2023 el tòpic triat ha estat la incorporació de la perspectiva de gènere en la innovació, la tecnologia i l’educació, especialment en l’entorn digital, com a element clau per exercir activament els drets de totes les dones.

 

En aquest sentit, algunes de les accions desenvolupades en els darrers anys pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola en el marc del seu Pla d’Igualtat han estat treballant aquests aspectes que són clau en la manera en què les institucions comparteixen informació, tant amb el conjunt de les persones treballadores com externament.

 

En concret, cal destacar la revisió del conjunt de materials de comunicació i educació de l’entitat, interna i externament i tant impresos com digitals, amb l’objectiu d’implementar les consignes de la Guia de Comunicació per a un llenguatge inclusiu i no sexista elaborada el 2021. Al seu torn, també destaca la feina portada a terme en l’àmbit de la documentació administrativa de l’entitat, tant la relacionada amb els processos selectius com en els documents de contractació, autorització d’activitats i materials de comunicació interna; en aquests casos s’ha vetllat per l’objectiu de que el seu contingut asseguri la igualtat de consideració i oportunitats i evitar biaixos per motiu de gènere.

 

La feina en matèria d’igualtat al Consorci del Parc no s’atura aquí i el 2023 suposarà un any de repte. En els propers mesos es continuarà treballant en les accions previstes per aquest any, amb la vista especialment posada en l’avaluació i revisió del que ha estat el Primer Pla d’Igualtat de l’entitat, que finalitza aquest any, i la redacció del que serà el Segon Pla. Aquests documents, previstos per la Llei Orgànica 3/2007 per la igualtat efectiva de dones i homes i el Reial Decret 6/2019, parteixen d’una diagnosi de l’estat de la qüestió i són a la pràctica el full de ruta de les organitzacions i comprenen les mesures que contribuiran a l’objectiu la integració de la igualtat de dones i homes a tots els departaments, activitats i nivells dels ens. En l’actualitat el Pla d’Igualtat del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola el composen 8 àmbits clau que fan referència a aspectes com la cultura organitzativa, les condicions laborals, la comunicació no sexista, la salut en l’entorn laboral, entre d’altres, i implica al seu torn la feina d’una Comissió d’Igualtat formada per persones treballadores de l’ens.

 

Per saber més sobre el Pla d’Igualtat i les polítiques del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola en aquesta matèria, seguiu aquest enllaç al nostre web: https://www.seu-e.cat/ca/web/parcnaturalcollserola/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/pla-d-accio-per-a-la-igualtat-efectiva-de-genere-197

 

I si voleu saber més sobre el dia Internacional de la Dona us convidem a visitar l’espai web de Nacions Unides: https://www.unwomen.org/es/noticias/anuncio/2023/01/dia-internacional-de-la-mujer-2023-por-un-mundo-digital-inclusivo-innovacion-y-tecnologia-para-la-igualdad-de-genero

compartir