-- 26/11/2021

S’han iniciat els treballs del tractament silvícola preventiu en algunes pinedes de la serra que consisteixen en aclarides de millora, poda i reducció selectiva de l’estrat arbustiu per tal d’afavorir espècies menys inflamables.

A la dècada dels anys 60 i 80 del segle passat es van fer repoblacions de pi pinyer en algunes parcel·les dels vessants de la vall de Sant Just, actualment propietat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern i amb la gestió assignada al Consorci del Parc. En anys posteriors es van anar fent treballs silvícoles bàsics en algunes masses, de poda i tallada d’arbres secs, moribunds, etc. En d’altres àrees d’aquestes repoblacions no s’ha realitzat camp tractament des de llavors.

Amb l’objectiu de millorar la salut i resiliència d’aquesta massa forestal, s’ha programat una aclarida i poda en una repoblació de pi pinyer a la finca de les Fatjones, municipi de Sant Just Desvern. Les actuacions silvícoles preventives que s’estan duent a terme consisteixen en aclarides de millora, podes i reducció selectiva de l’estrat arbustiu per tal d’afavorir espècies menys inflamables.

També s’estan realitzant uns treballs similars, amb els mateixos objectius, a una altra repoblació de pi pinyer al vessant de Barcelona, al barri de Montbau, a prop del turó d’en Segarra.

D’altra banda, l’arranjament i conservació de la xarxa viària bàsica és una de les feines constants del Parc, tant pel que fa al manteniment de la vegetació adjacent (caixa de vegetació), com el manteniment ordinari del ferm. Enguany s’han arranjat 45, 2 km de caixa de vegetació i 66,6 km de ferm. Les properes actuacions estan previstes al passeig de les Aigües, a les serres d’en Fotja i de Can Ferrer, al camí de Can Catà, entre d’altres camins.

compartir